تصفيه آب

آنچه شما بايد در مورد آب و روش ‌هاي تصفيه آب بدانيد

فيلتر تصفيه آب صنعتي نانو

۶۰ بازديد

NF  يا به عبارتي نانو فيلتراسيون چيست؟

قيمت نانو فيلتر تصفيه آب

دوام ، تميز كردن آسان و عملكرد پايدار در طي چندين سال ، حتي در شرايط سخت كاري است.

از اجزاي FilmTec ™ NF مي توان براي تصفيه آب آشاميدني عمومي در مناطقي كه به ميزان بالاي رد سديم با غشا os اسمز معكوس (RO) احتياج ندارند ، استفاده كرد ، اما در شرايطي كه ساير نمك ها مانند كلسيم و منيزيم بايد كاهش يابد. در مقايسه با فناوري نرم سازي آهك و كلريد سديم (NaCL) ، نرم كردن غشاي نانو فيلتراسيون گزينه كم هزينه تري است. به عنوان مثال ، غشاي نانو فيلتراسيون FilmTec ™ NF270 پس از تميز كردن مكرر ، رد كم نمك ، مصرف انرژي كم و عملكرد پايدار را فراهم مي كند. اين ويژگي ها آن را به گزينه اي اصلي براي آبهاي سطحي آلوده تبديل مي كند.

حذف نمگ موجود در آب توسط دستگاه تصفيه آب صنعتي ro

نانو فيلتراسيون

سيستم غشايي يك طرح تك مرحله اي با مركز چرخش مجدد است. ده فشار عروق ، هر يك از چهار عنصر غشايي ، به طور موازي مرتب شده اند. براي به حداقل رساندن زمان خرابي ، پمپ تغذيه سيستم و پمپ گردش تمركز نصب شده است با پمپ موازي اضافي. تمام پمپ ها توسط مبدل هاي فركانس كنترل مي شوند ، به طوري كه آنها فقط با فشار لازم كار مي كنند. اين يك ابزار مهم براي صرفه جويي در انرژي است ، به دليل توليد و دامنه متفاوت دماي آب خوراك از 1 درجه سانتيگراد تا 20 درجه سانتيگراد.

اولترافيلتراسيون چه تفاوتي با نانو فيلتراسيون دارد؟

 از مخزن باز غوطه ور در درياچه اصلاح سطح ، آب خام از قبل تصفيه مي شود سرعت تصفيه و فيلتراسيون شن و ماسه. فيلتراسيون توسط دي اكسيد كربن تثبيت مي شود تزريق و فيلتر سنگ آهك با مقادير كم كلر براي اطمينان از آب بيشتر كيفيت شبكه توزيع گسترده است و فقط بسياري از مناطق دورافتاده را پوشش مي دهد در فصول تفريحي. يك مخزن بلند وجود دارد كه به شما كمك مي كند اين تنوع را جبران كنيد درخواست فوري جريان غلظت از ايستگاه نانو فيلتراسيون به حالت اوليه خود برگردانده مي شود.

خريد غشاي نانوفيلتراسيون

نانو فيلتراسيون آخرين روش براي فرآيندهاي فيلتراسيون غشايي است. اين روش معمولاً براي جداسازي ذراتي از آب كه حاوي مقادير كمي از جامدات محلول هستند ، استفاده مي شود. مانند آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني تازه. هدف از اين روش حذف كاتيونهاي چند ظرفيتي و از بين بردن مواد ضد عفوني كننده آماده مانند مواد آلي طبيعي و مصنوعي است.كاربرد نانو فيلتراسيون در صنايع غذايي مانند صنايع لبني در سطح وسيعي در حال گسترش است. در اين صنايع ، از نانو فيلتراسيون براي تخليه بخشي از مايعات (يونهاي يك ظرفيتي) استفاده مي شود.

اسمز معكوس

نانو فيلتراسيون به دهه 1970 برمي گردد. وقتي غشاهاي اسمز معكوس در فشارهاي نسبتاً كم با جريان آب فيلتراسيون قابل قبول توليد مي شوند. استفاده از فشارهاي بسيار بالا در فرآيند اسمز معكوس ، اگرچه آب با كيفيت عالي توليد مي كند ، اما به همان اندازه در مورد هزينه بالاي مصرف انرژي نيز نگران كننده بود. در نتيجه ، تأمين آب با استفاده از اين روش از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبود. بنابراين ، استفاده از غشايي كه تركيباتي را كه محلول كمتري دارند ، اما نفوذ پذيري بيشتري در آب دارند ، از بين مي برد ، بنابراين حجم آب تصفيه شده را به كيفيت مورد نياز (به استانداردهاي لازم) مي رساند ، پيشرفت عمده اي در فن آوري جداسازي است.

كاربرد فناوري نانو در تصفيه آب و فاضلاب

بنابراين ، غشاهاي اسمز معكوس فشار كم به عنوان غشاهاي نانو فيلتراسيون شناخته مي شوند.تحقيقات در مورد توسعه غشاهاي اسمز معكوس توسط جان كدوت در سال 1984 منجر به ايجاد نوع جديدي از غشا شد كه به عنوان اولين نمونه در طبقه بندي نانوفيلتراسيون شناخته مي شود. غشاهاي ساخته شده توسط كدو تنبل از طريق يون هاي كلريد با جريان زياد عبور مي كنند و در عوض يون هاي سولفات به خوبي جدا مي شوند و به سرعت جدا مي شوند.

ميكروفيلتراسيون چه مكانيزمي دارد؟

نانو فيلتراسيون يك روش فيلتراسيون غشايي است كه از منافذ نانومتري عبور مي كند و از غشا عبور مي كنند. غشاهاي نانو فيلتراسيون داراي منافذي در مقياس 1 تا 10 نانومتر هستند كه در ميكرو فيلتراسيون و اولترافيلتراسيون كوچكتر از اندازه منافذ و در اسمز معكوس كمي بزرگتر از منافذ هستند. غشاهاي مورد استفاده براي نانو فيلتراسيون عمدتا از لايه هاي نازك پليمري تشكيل شده اند ، مواد معمولاً مورد استفاده عبارتند از پلي اتيلن ترفتالات يا فلزاتي مانند آلومينيوم. اندازه منافذ توسط pH ، دما و زمان انبساط كنترل مي شود ، چگالي منافذ از 1 تا 106 منافذ در سانتي متر مربع است.

آب شيرين كن نانو چيست؟

از نظر علمي ، اين غشاها به دو روش اولترافيلتراسيون و اسمز معكوس طبقه بندي شده اند. بنابراين آنها به عنوان اسمز معكوس فله يا باز و همچنين اولترافيلتراسيون شناخته مي شوند.يكي از مهمترين مزاياي فيلتراسيون نانو به عنوان روشي براي نرم كردن آب (در مقابل آب سخت) اين است كه در طي فرآيند نگهداري يون هاي كلسيم و منيزيم ، هنگامي كه يون هاي هيدرات يك ظرفيتي از غشا عبور مي كنند ، فيلتراسيون بدون افزودن يون هاي سديم انجام مي شود. شدن (بر خلاف مبدل هاي يوني) نيز ، بسياري از جداسازي ها در دماي اتاق صورت نمي گيرد (مانند فرآيند تقطير) و اين فرآيند ها گران هستند. زيرا در طي فرآيند نياز به خنك سازي يا گرمايش مداوم وجود دارد.

اسمز معكوس چه رابطه‌اي با نانوفيلتر دارد

جداسازي مولكولي نور با نانو فيلتراسيون رابطه نزديك دارد ، كه اغلب در ساير فرايندهاي جداسازي ديده نمي شود. دو ويژگي ذكر شده از مزاياي اصلي فيلتراسيون نانو هستند. يكي ديگر از ويژگي هاي مطلوب نانو فيلتراسيون ، توانايي انجام فرآيند در حجم زياد و از طرف ديگر براي توليد جريان هاي خروجي مداوم است. با اين حال ، نانو فيلتراسيون هنوز در ميان روشهاي مختلف فيلتراسيون غشايي كمترين استفاده را دارد. زيرا اندازه منافذ فقط به چند نانومتر محدود مي شود. در نتيجه از اسمز معكوس براي ذرات كوچكتر و از اولترافيلتراسيون براي ذرات بزرگتر استفاده مي شود. از اولترافيلتراسيون مي توان در مواردي كه از نانو فيلتراسيون استفاده مي شود نيز استفاده كرد. زيرا اين روش رواج بيشتري دارد.

نانو فيلتراسيون چگونه مكانيزمي دارد؟

از طرف ديگر ، مهمترين عيب فناوري نانو ، مانند تكنيكهاي فيلتراسيون غشايي ، هزينه و نگهداري غشاهاي مورد استفاده است و غشاهاي نانو فيلتراسيون يكي از گرانترين قسمتهاي فرآيند هستند. تعميرات و جايگزيني غشا به عوامل مختلفي بستگي دارد ، از جمله مقدار كل مواد جامد محلول ، ميزان جريان ورودي و اجزاي استفاده شده در طي فرآيند. براي استفاده از نانو فيلتراسيون در صنايع مختلف ، بايد يك زمان تخميني براي جايگزيني نانو فيلترها به طور منظم داشته باشيد. به اين ترتيب فيلترهاي نانو قبل يا بعد از عملكرد بهينه تعويض مي شوند.

خريد غشاي نانوفيلتراسيون

نانو فيلتراسيون آخرين روش براي فرآيندهاي فيلتراسيون غشايي است. اين روش معمولاً براي جداسازي مولكول از آب كه حاوي مقادير كمي از مواد جامد محلول است ، استفاده مي شود. مانند آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني تازه. هدف از اين روش حذف كاتيون هاي چند ظرفيتي و ضد عفوني كننده هاي آماده مانند مواد آلي طبيعي و مصنوعي است.

نفوذ پذيري انتخابي نانو غشا

برخلاف غشاهاي با منافذ كوچكتر و بزرگتر ، عبور املاح از طريق نانو فيلتراسيون به طور قابل توجهي پيچيده تر است.

بسته به اندازه منافذ ، سه نوع املاح و املاح وجود دارد كه مي توانند از طريق غشا منتقل شوند:

انتشار: مولكول به دليل سطح غلظت متفاوت رخ مي دهد. همانطور كه از طريق غشاهاي اسمز معكوس ديده مي شود.

همرفت: حركت ذرات و حلالها همراه با جريان اتفاق مي افتد. مانند فيلتراسيون با منافذ بزرگتر ، مانند ميكروفيلتراسيون

الكتروفورز: جذب يا دفع املاح به دليل وجود بار در داخل غشا و اطراف آن اتفاق مي افتد.

خريد نانو فيلتراسيون چگونه است؟

علاوه بر اين ، مكانيسم هاي مهار انتقال مواد در نانو فيلتراسيون پيچيده تر از ساير اشكال صاف هستند. اكثر سيستم هاي تصفيه فقط بر روي اندازه ذرات كار مي كنند. اما در مقياس كوچكتري كه در نانو فيلتراسيون با آن روبرو هستيم ، بايد اثرات بار سطحي روي نمك هاي باردار كوچك و همچنين اثرات هيدراتاسيون را در نظر گرفت. زيرا ذرات موجود در محلول با پوسته اي از مولكول هاي آب اطراف پوشانده شده اند. لازم به ذكر است كه pH محلول تأثير زيادي در بار سطحي دارد و بنابراين مي توان روشي را براي درك و كنترل بهتر نفوذ ارائه داد.

قيمت نانو فيلتر تصفيه آب چگونه محاسبه مي‌شود؟

مكانيسم هاي نفوذ پذيري انتخابي به شدت تحت تأثير اندازه منافذ غشا membrane ، گرانروي حلال ، ضخامت فيلم ، نفوذ پذيري محلول ، دماي محلول ، pH محلول و ثابت غشا die دي الكتريك هستند. نحوه توزيع اندازه منافذ نيز مهم است. مدل سازي ميكرو فيلتراسيون بسيار دشوار است. اين كار را مي توان با استفاده از كاربردهاي معادله انجام داد ، اگرچه اين امر به اطمينان زيادي از پارامترها و داده هاي آزمايشي بدست آمده نياز دارد.

اولترافيلتراسيون

به نشتي از فيلتري كه قادر به عبور ذرات بسيار ريز (از طريق ميكروسكوپ) باشد ، فوق تصفيه گفته مي شود.

اولترافيلتراسيون با غشاها انجام مي شود و از اين نوع غشا براي جداسازي ذرات بزرگ با اندازه 20 تا 1000 آنگستروم استفاده مي شود. تمام نمك ها و ذرات محلول كوچكتر از اين محدوده از غشا pass عبور مي كنند. در اين روش كلوئيدها ، پروتئين ها و مواد ميكروبي جدا شده و مولكول هاي آلي بزرگ با وزن مولكولي بين 1000 تا 100000 ساخته مي شوند.

ميكروفيلتراسيون

يكي از كاربردهاي رايج براي اولترافيلتراسيون (UF) استفاده از آن براي غليظ كردن شير براي تهيه پنير است. كنسانتره پروتئين آب پنير ، كه با استفاده از فرآيند اولترافيلتراسيون با نسبت هاي مختلف پروتئين از آب پنير توليد مي شود ، داراي خواص عملكردي بسياري است. اين خواص استفاده از كنسانتره هاي پروتئين آب پنير را در فرمولاسيون هاي غذايي امكان پذير مي كند. از آنجا كه پروتئين هاي آب پنير در بافت پنير حفظ مي شوند ، ارزش غذايي محصول نيز به اين ترتيب بهبود مي يابد. محلول هايي كه در پشت غشاran جريان دارند به طور كلي مواد برگشتي يا "فازهاي دائمي" ناميده مي شوند. آنچه او پشت سر مي گذارد ، تعالي يا "انتقال" تلقي مي شود.

مطالب مرتبط به دستگاه آب شيرين كن صنعتي RO

بين اسمز معكوس و اولترافيلتراسيون

نانو فيلتراسيون يك فرآيند غشايي خاص است كه نمكهاي محلول را در محدوده اندازه تقريبي 1 نانومتر (10 آنگستروم) رد مي كند - از اين رو اصطلاح "نانو فيلتراسيون" است.

بسته به اندازه و وزن حلالهاي غشاي نانو فيلتراسيون ، NF در محدوده بين اسمز معكوس (RO) و اولترافيلتراسيون (UF) عمل مي كند: مولكولهاي آلي با وزن مولكولي بيشتر از 400-400 رد مي شوند. غشاهاي نانو فيلتراسيون مي توانند به طور موثر از بين آلاينده هاي ديگر حذف شوند:

مواد آلي محلول.

اندوتوكسين ها / پيروژن ها.

حشره كش ها / سموم دفع آفات.

علف كش

آنتي بيوتيك ها.

نيترات

قندها

امولسيون لاتكس.

يونهاي فلزي

كاربرد فناوري نانو در تصفيه آب و فاضلاب

برخي از نمكهاي محلول را نيز رد مي كند. به طور خاص ، NF نمك هاي محلول را در محدوده 20 تا 98٪ رد مي كند. نمك هاي حاوي آنيون هاي تك ظرفيتي (مانند كلريد سديم يا كلريد كلسيم) 20 تا 80 درصد را رد مي كنند ، در حالي كه نمك هاي حاوي آنيون هاي دو ظرفيتي (مانند سولفات منيزيم) 98-90 درصد بيشتر رد مي كنند. فشارهاي غشايي معمولاً 50-225 psi (3.5-16 بار) است.

مقالات پربازديد مرتبط:
انواع آب شيرين كن

مشخصات فني آب شيرين كن

دستگاه تصفيه آب صنعتي

قيمت آب تصفيه كن صنعتي

يك غشاي نانو فيلتراسيون ايده آل

يك غشاي نانو فيلتراسيون ايده آل نفوذ پذيري بسيار بالايي در برابر آب دارد ، اما نفوذ پذيري يك ماده حل شده ايده آل ممكن است نزديك به صفر يا بيشتر باشد ، بسته به ماده محلول و كاربرد آن. به عنوان مثال ، اين برنامه ممكن است به نفوذپذيري نزديك به صفر براي آفت كش ها و 50٪ براي يون هاي كلسيم نياز داشته باشد.

برنامه هاي رايج سيستم هاي غشايي نانو فيلتر شامل:

رنگ و كل كربن آلي (TOC) را از سطح آب پاك كنيد.

سفت يا راديوم را از آب چاه خارج كنيد.

كاهش كل مواد جامد محلول (TDS).

جداسازي مواد آلي از مواد معدني در غذاهاي خاص و كاربردهاي فاضلاب

فشار و جريان

مانند غشاهاي اسمز معكوس ، غشاهاي نانو فيلتراسيون در سيستم هاي جداسازي با استفاده از فشار وارد شده براي غلبه بر فشار اسمزي سيستم و جريان حلال از طريق يك غشا semi نيمه تراوا از يك منطقه با غلظت املاح بالاتر به يك منطقه و بالعكس در غلظت هاي پايين استفاده مي شود. . اين "جريان برگشتي" و نفوذپذيري غشا در نانو فيلتراسيون منجر به عبور املاح بسيار بزرگ از غشاي باقيمانده در طرف غلظت بالاتر غشا مي شود ، در حالي كه آب تصفيه شده حاوي باقي مانده املاح مطلوب يا قابل قبول است.

خريد نانو فيلتراسيون

غشاهاي نانو فيلتراسيون روش ديگري مشابه غشاهاي RO است: آنها در تنظيمات جريان متقابل استفاده مي شوند. گذر جريان به كاهش رسوب يا تجمع املاح از طريق غشاي نيمه تراوا كمك مي كند. به زبان ساده ، در جريان جريان ، جريان خوراكي تحت فشار از آب با غلظت كمتري نسبت به غشا N NF استفاده مي كند ، در حالي كه جريان جريان با غلظت بالاتر از سطح غشاtes جدا شده و حركت مي كند. نمك هاي رد شده و ساير ناخالصي ها را از بين مي برد. به آب خالص نفوذ گفته مي شود ، در حالي كه به آب با غلظت بالاتر غلظت يا رد گفته مي شود.

عوامل تاثيرگذار

پارامترهاي اصلي عملكرد فرآيند جداسازي غشا نانو فيلتر ، پخش جريان و رد هستند. تحت شرايط مرجع تعريف شده ، جريان (سرعت انتقال نفوذ در واحد سطح غشا) و رد خصوصيات ذاتي عملكرد غشاي قابل پيش بيني. جريان و رد سيستم غشا در درجه اول تحت تأثير پارامترهاي متغير است ، از جمله:

فشار: با افزايش فشار تغذيه موثر ، مواد جامد نافذ كاهش مي يابد در حالي كه جريان نفوذ افزايش مي يابد.

دما: اگر دما افزايش يابد در حالي كه ساير پارامترها (فشار ، بازيابي و غلظت نمك آب تغذيه) ثابت هستند ، نشت و جريان مجراي نمك افزايش مي يابد.

بازيابي: بازيابي عبارت است از نسبت جريان نفوذ به جريان خوراك. اگر بازيابي افزايش يابد ، اگر غلظت نمك به مقداري برسد كه فشار اسمزي غلظت آن برابر با فشار خوراك باشد ، جريان فيلتراسيون كاهش يافته و متوقف مي شود. رد نمك با افزايش بهبودي كاهش مي يابد.

غلظت نمك خوراك: با افزايش غلظت نمك خوراكي ، جريان فيلتراسيون كاهش مي يابد در حالي كه ميزان عبور نمك افزايش مي يابد.

دستگاه‌هاي تصفيه آب صنعتي با ظريفيت هاي مختلف

آب شيرين كن نانو

عوامل ديگري كه ممكن است عملكرد سيستم NF را تحت تأثير قرار دهند عبارتند از:

نگهداري و بهره برداري از كارخانه.

طراحي قبل از درمان

رويكرد ما به نانو فيلتراسيون

غشاهاي نانو فيلتراسيون ما بخشي از نمونه كارهاي معروف FilmTec ec در صنعت ما هستند. فيلم نازك كامپوزيت Tech Film شامل سه لايه است كه هر كدام با توجه به نيازهاي خاص طراحي شده اند.

پشتيباني از وب پلي استر.

لايه اي از پلي سولفون نرم و متخلخل.

لايه مانع پلي آميد فوق العاده نازك در بالا.

خريد نانو فيلتراسيون

فيلم هاي FilmTec ™ NF براي طيف گسترده اي از برنامه ها از نظر جريان ، رد نمك و مواد آلي و مقاومت در برابر رسوب بسيار عالي عمل مي كنند. عناصر فيلم شما مي توانند در بازه pH از 2 تا 11 كار كنند و در برابر فشار مقاوم بوده و براي دماي حداكثر 45 درجه سانتيگراد مناسب هستند. بسته به دما ، مي توان آن را در pH 1 و pH 13 به طور موثر تميز كرد (لطفاً براي محدوديت pH براي غشاهاي NF خاص به ورق هاي داده محصول مراجعه كنيد.)

بازيكن پرسپوليس علي انصاريان درگذشت

۱۶ بازديد

در گذشتن علي انصاريان

در خصوص نقل قول‌هاي فراوان كه راجب علي گفته شده تنها نمي‌توان به مورد زير اشاره نكرد:

مهدي اميرآبادي، همبازي سابق علي انصاريان در مصاحبه‌اي گفته: سه‌شنبه ۱۴ بهمن بود كه جهت ديدنش به بيمارستان رفتم و حالش خوب بود. مرا هم از پشت شيشه ديد و برايم دست تكان داد. جهت او دست تكان دادم و با دست به خدا اشاره كرد و سقف را نشان داد كه يعني خدا را شكر خوبم و برمي‌گردم! اما فرداي همان روز بود كه وقتي خبر فوتش را شنيدم همه خاطراتش يكجا بر سرم آوار شد.

 

اكثر افرادي كه روز درگذشت علي انصاريان در بيمارستان فرهيختگان حضور داشته‌اند اين گونه نقل مي‌كنند كه بعد از فوت او، خانواده انصاريان گفته بودند بدون اجازه آن‌ها دستگاه تنفسي از بدن علي خارج شده مي‌باشد كه البته اين موضوع شايد يك تشخيص پزشكي باشد و جهت انجام آن نيازي به كسب اجازه از خانواده بيمار نباشد، اما ابهامات ماجرا تنها به اين موارد خلاصه نمي‌شود.

دفاعيات دكتر هاشميان، پزشك معالج علي انصاريان و مهرداد ميناوند در لايو اينستاگرامي‌اش، اما بيش از پيش از وجود اختلاف نظر‌هايي بين او و ديگر پزشكان يا حتي وزارت بهداشت خبر مي‌دهد. جست‌وجويي بيشتر در صفحه اينستاگرام او نشان مي‌دهد كه از مدتي پيش جهت استفاده از دارويي در جريان درمان بيماران كرونايي با ديگر پزشكان و حتي وزارت بهداشت اختلاف نظر‌هايي داشته است. او از مدت‌ها پيش مدعي بود كه روش درماني تازه‌اي جهت بيماران كرونايي دارد.

اين در حالي مي‌باشد كه ادعاي روش‌هاي درماني متفاوتي كه سه تن از پزشكان بيمارستان مسيح دانشوري جهت درمان بيماران كرونايي در پيش گرفته‌اند، بار‌ها از سوي بيماراني كه به اين بيمارستان مراجعه مي‌كنند، تأييد شده است. دكتر هاشميان هم هميشه جهت روش درماني ويژه خود و دارويي كه در صفحه اينستاگرامش هم معرفي كرده، با ديگر پزشكان دچار اختلاف نظر بوده است.

پس از اينكه مهرداد ميناوند و علي انصاريان دو پيشكسوت تيم پرسپوليس به ويروس كرونا مبتلا شده و درگذشتند، مقصودلو(امير تتلو) با انتشار كلمات ناسزا در كانال تلگرامي خود، به اين دو چهره معروف و طرفداران تيم پرسپوليس توهين كرد. مقصودلو دليل فوت اين دو ورزشكار مطرح را درگير شدن طرفداران سرخ پوش فوتبال كشور با خودش عنوان كرد و تيم پرسپوليس را هدف واژه‌هاي اهانت آميز خود قرار داد.در پي اين اهانت، كاربران فضاي مجازي در تلگرام با برگزاري نظرسنجي تصميم گرفتند بايكديگر متحد شوند و كانال مقصودلو را ريپورت كنند تا شبكه اجتماعي تلگرام، اين بستر را نيز جهت انتشار محتوا‌هاي مستهجن بر روي تتلو ببندد.

اخرين خبرها از علي انصاريان زمان حياتش: به گزارش خبرنگار ورزشي ايلنا، دكتر هاشميان، پزشك معالج علي انصاريان درباره آخرين وضعيت او اظهار داشت: شرايط ايشان پايدار نيست و تحت تهويه مكانيكي هستند و به هر حال باتوجه به شدت درگيري ريوي كه داشتند شرايط درگيري ريه شديد مي‌باشد و الان در خواب مصنوعي است. وضعيت ريه ايشان بسيار بسيار نامناسب مي‌باشد چرا كه وسعت درگيري بيماري با ريه ايشان بيشتر شده است.

او ادامه افزود ريه كامل درگير بوده و در اين شرايط همه اقدامات لازم انجام شد اما شب گذشته به علت مشكل تنفسي اينتوبه شدند و شرايط ايشان همين الان كه با شما صحبت مي‌كنم بسيار ناپايدار است. ما بررسي‌ها را انجام داديم و مشخص شد كه درگير آمبولي نيستند اما شدت بيماري ايشان بسيار پيشرفته است. اكسيژن خون ايشان هم افت كرده مي‌باشد كه از مردم عزيز خواهش مي‌كنم جهت بهبود حال ايشان دعا كنند.

رئيس ستاد مقابله با كروناي استان تهران گفت: هيچ شواهد مستندي مبني بر اينكه مهرداد ميناوند و علي انصاريان بر اثر كروناي انگليسي و ويروس جهش يافته جان خود را از دست داده باشند، وجود ندارد. عليرضا زالي گفته جهت اثبات ويروس‌هاي جهش يافته بايد كل ويروس را جدا و از طريق مكانيزم علمي تحت عنوان توالي يابي انجام مي‌شود و مرجع اين كار هم محدود مي‌باشد و تا جايي كه اطلاع دارم ويروسي كه اين دو فوتباليست به آن مبتلا شدند در بين ويروس‌هاي جهش يافته قطعي نيست

آقاي انصاريان، ۲۲ دي روز برگزاري داربي نود و چهارم، به همراه مهرداد ميناوند در ويژه برنامه شبكه تلويزيوني باشگاه پرسپوليس حضور داشت. مهرداد ميناوند بازيكن پيشين تيم ملي فوتبال ايران و پرسپوليس نيز هشتم بهمن ماه به دليل ابتلا به كرونا درگذشت

 

مراسم خاكسپاري علي انصاريان در بهشت زهراي تهران برگزار شد و هشت روز پيش هم مهرداد ميناوند در اثر كرونا درگذشت.در گذشت علي انصاريان پيشكوست فوتبال ايران جامعه ورزشي اين كشور را جهت دومين بار در يك هفته اخير عزادار كرده است. هنوز يك هفته بيشتر از مرگ مهرداد ميناوند، بازيكن سابق تيم ملي ايران نگذشته بود كه علي انصاريان هم چند روز پس از بستري شدن در بخش مراقبت‌هاي ويژه بر اثر ابتلا به كرونا جان باخت.

علي انصاريان، پسر پرشور فوتبال ايران هم دربرابر ويروس مهلك كرونا طاقت مقاومت نداشت، وي براي هميشه ديرفاني را وداع گفت و از كنارمان رفت. خبري پر از غم، غصه و اندوه كه همه‌ي اقشار جامعه توان شنيدن آن را نداشتن، اين روزها پير و جوان، مرد و زن، ورزشي و هنري، همه و همه و همه، كل مردم ايران از خدا مي‌خواستند علي را از ما نگيرد. ولي خومي‌باشد خدا و حمكت علي جان چيز ديگري بود، انگار قلم سرنوشت، نوشته بود تا علي خيلي زود از پيش ما برود تا رفيقش مهرداد احساس تنهايي نكند.

ملت شريف ايران همراه با دلي مملو از غمو غصه و اندوه از دست دادن بازيكني بااخلاق، بازيگري مهربان و پسر خوب ايران علي انصاريان را به اهالي ورزش، فوتبال، هنر، رسانه و خانواده‌ي داغ ديده انصاريان تسليت عرض مي‌نمايد و جهت آن مرحوم غفران واسعه الهي را از خداوند متعال مسئلت مي‌نمايد.

نوشتن اين مطلب خيلي سخت است، گويي حتي كلمات هم از توصيف شدت مصيبت وارد شده به مردم عزيز ايران عاجز و ناتوان مانده اند كه اما، كاش اين حادثه تلخ تاريخ فوتبال ايران اتفاق نمي افتاد و خدا علي را مثل مهرداد از دست نمي‌داديم.
علي انصاريان در سال 1356  چشم به جهان گشود بازيگر سينما و بازيكن پيشكسوت فوتبال ايران، بعد از روزها مبارزه نافرجام با كرونا سرانجام در بهمن ماه سال 1399 در سن 43 سالگي در بيمارستان فرهيختگان تهران چشم از جهان بست و دير فاني را وداع گفت.

وي  در سن 13 سالگي(1369ه ش) با عضويت در تيم جوانان پيام تهران فوتبال حرفه‌اي خود را اغاز كرد. بانك ملي، بانك سپه و فجر سپاسي ديگر تيم‌هايي بودند كه علي انصاريان در سن رده‌ي جوانان در آنها بازي كرده بود، سپس با ملحق شدنش به تيم بزرگسالان فجرسپاسي  فوتبالش را حرفه‌اي تر ادامه داد.وي پيراهن پرسپوليس را در سال1377 بر تن كرد. در طول 88 بازي ك جهت سرخ پوش‌هاي پايتخت انجام داد، 6 بار توانست جهت پرسپوليس گلزني كند.

وي يك سال به سايپا رفت پس ازآن در ادامه دوباره به پرسپوليس بازگشت و 2 سال جهت اين تيم به ميدان رفت. اين مدافع مياني سال 1386 وارد استقلال شد و توانست 23 بازي هم پيراهن اين تيم را بپوشد. استيل‌آذين، استقلال اهواز، گسترش فولاد تبريز و شاهين بوشهرنيز از ديگر تيم‌هايي بودند كه علي انصاريان جهت آنها به ميدان رفت و در آخر در سال ۱۳۹۰ رسما دنياي فوتبال را كنار گذاشت.

در پرونده‌ي مدافع نام آشناي فوتبال ايران 6 بازي هم جهت تيم ملي فوتبال ايران ثبت شده مي‌باشد و جهت اين تيم افتخار آفريني كرد. علي انصاريان در بعد از پايان فوتبالش، وارد عرصه بازيگري شد و در فيلم‌هايي چون پاداش سكوت، كلاف، شروع يك پايان، حكم تير، دو روز تا ماندن، حس خوب زندگي،اژدر، كلوپ همسران و رمانتيسم عماد و طوبا نقش آفريني كرد. "رمانتيسم عماد و طوبا" اين روزها در جشنواره سي و نهم فيلم فجر در حال اكران است.

پكيج تصفيه پساب و فاضلاب صنعتي | 2021

۱۲ بازديد

پكيج تصفيه فاضلاب صنعتي | 2021

تصفيه خانه فاضلاب

پكيج تصفيه فاضلاب صنعتي مي‌تواند به عنوان يك تصفيه خانه فاضلاب كامل با كليه واحدها و قطعات تصفيه در ابعاد كوچكتر در نظر گرفته شود. اين بدان معني هست كه قطعات موجود در تصفيه خانه كامل مانند مخزن هوادهي، مخزن رسوب گذاري، مخزن تزريق كلر، مخزن ذخيره لجن و ST در آن طراحي و نصب مي‌شوند. از پكيج‌هاي تصفيه فاضلاب صنعتي مي‌توان جهت تصفيه انواع فاضلاب در صنايع مختلف مصرف كرد.همين طور مي‌توانيد جهت آشنايي با نحوه‌ي خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي با ما تماس بگيريد.

به دليل مزاياي بزرگ اين دسته گل‌ها، محبوبيت آنها در سالهاي اخير هميشه افزايش يافته است. ابعاد كوچك، اشغال فضاي كم، قيمت مناسب و مقرون به صرفه، قابليت حمل حتي پس از نصب، كارايي بالا، سهولت نگهداري و مصرف از مهمترين مزاياي اين سيستم‌ها است. آب پاكسازان كه حاوي سالها تجربه در زمينه تهيه و ساخت انواع تجهيزات تصفيه پساب و فاضلاب هست، يكي از بزرگترين سازندگان سسيستم‌هاي تصفيه فاضلاب در ايران است.

فاضلاب صنعتي

پكيج تصفيه فاضلاب صنعتي جزء يكي از اصلي ترين خدمات و محصولات شركت آب پاكسازان است. به فاضلاب حاصل از فعاليت مراكز توليدي و صنعتي، فاضلاب صنعتي گفته مي‌شود.اين نوع فاضلاب از نظر كمي و كيفي حاوي طيف وسيعي هست كه با توجه به صنعت، كيفيت و كميت متفاوت است. معمولاً اين فاضلاب حاوي بار آلي بالايي و انواع مختلفي از مواد شيميايي و فلزات سنگين هست، بناجهتن تخليه اين نوع فاضلاب اثرات مخرب و جبران ناپذيري بر محيط زيست و شيوع بيماري‌هاي مختلف در هر مكان ايجاد مي‌كند.

تصفيه اين نوع فاضلاب با توجه به نوع صنعت و نوع فاضلاب متفاوت است. به همين ترتيب، از فرآيندهاي فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي جهت تصفيه آن مصرف مي‌شود. سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي يكي از موثرترين و مقرون به صرفه ترين راه حل‌ها جهت صنايع مختلف است.

پكيج تصفيه فاضلاب صنعتي

سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي (سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي) يكي از مهمترين تجهيزات در زمينه تصفيه فاضلاب به دليل وجود مواد آلي، فلزات سنگين و ميكروارگانيسم‌هاي خطرناك در فاضلاب ايجاد شده در محيط‌هاي صنعتي است. اين سيستم در واقع مجموعه اي از فرايندهاي مختلف تصفيه فاضلاب شيميايي هست كه بستگي به نوع آلاينده‌هاي موجود در آب با خواص مختلفي تشكيل مي‌شود. شركت آب پاكسازان؛ سازنده سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي و شيميايي با آخرين استانداردهاي جهاني كه يكي از گروه‌هاي اصلي در زمينه طراحي و ساخت تجهيزات در زمينه تصفيه آب و فاضلاب مي‌باشد. در ادامه، ما يك راهنماي جامع ارائه خواهيم داد كه شامل ويژگي‌ها و مشخصات موجود در طراحي، ايجاد و اجراي ظروف تصفيه فاضلاب صنعتي، قيمت سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب شيميايي و مزايا و كاربردهاي محصولات ايجاد شده توسط اين گروه است.

سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي چيست؟

يكي از بزرگترين مشكلات و نگرانيهاي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، مصرف زياد آب در صنعت و ورود مواد آلي، فلزات سنگين و آلاينده‌هاي خطرناك به آن است. علاوه بر مصرف زياد آب در كارخانه‌ها و پالايشگاه‌ها و وجود مشكلات خشكسالي در مناطق مختلف جهان، فاضلاب ايجاد شده توسط اين مجتمع‌ها به تهديدي جدي جهت محيط زيست تبديل شده است. باكتري موجود در فاضلاب بيمارستان مي‌تواند منشا بسياري از بيماري‌ها باشد و نفوذ آنها به آب‌هاي زيرزميني خطرات زيادي را به همراه دارد. جهت اين منظور، سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي جهت تصفيه و حذف آلاينده‌هاي خطرناك قبل از ورود آنها به طبيعت طراحي شده است.

در محيط‌هاي صنعتي و بيمارستاني، فاضلاب پس از ورود به يك سيستم شيميايي تصفيه فاضلاب، مراحل مختلفي را طي مي‌كند و در هر مرحله، بخشي از آلاينده‌ها از آن خارج مي‌شود. در نهايت، پساب قادر به ورود به محيط خواهد بود. البته بايد توجه داشت كه قابليت‌هاي در نظر گرفته شده طراحي تجهيزات در مرحله اول به نوع فاضلاب، مواد آلي و آلاينده‌هاي موجود در آن و همچنين ميزان ايجاد فاضلاب در محيط بستگي دارد. از اين رو، سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستان با كارخانه‌هاي سازنده  مواد غذايي متفاوت است.

روش تصفيه فاضلاب صنعتي

به طور كلي و صرف نظر از نوع فاضلاب توليدي در صنعت، روشهاي مختلف تصفيه فاضلاب شيميايي در اين ظروف در نظر گرفته شده كه مهمترين آنها موارد زير است:

تصفيه فيزيكي فاضلاب شيميايي

اولين و مهمترين مرحله در تصفيه فاضلاب صنعتي مصرف از روشهاي فيزيكي جهت حذف آلاينده‌هاي جامد موجود در آب است. در هر صنعت، ذرات جامد بزرگ ممكن هست در آب معلق شوند، كه مي‌توانند از طريق فرآيندهايي مانند رسوب زدايي، فيلتراسيون و رسوبات شيميايي حذف و رسوب كنند. اين مرحله تاثيري در كاهش ميزان مواد آلي و آلاينده‌هاي شيميايي خطرناك در فاضلاب ندارد.

تصفيه شيميايي فاضلاب صنعتي

مخازن و حوضچه‌هاي تزريق مواد شيميايي دومين مرحله مهم جهت حذف آلاينده‌هاي شيميايي در فاضلاب‌هاي صنعتي است. نوع مواد شيميايي تزريق شده در اين مرحله به پساب و نوع ماده موجود در آن بستگي دارد. به عنوان مثال، در محيط‌هايي كه روغن، گازوئيل و ذرات كلوئيدي در پساب وجود دارد، مواد منعقد كننده را مي‌توان با تزريق از آب جدا كرد. مقدار و دوزهاي مواد شيميايي را مي‌توان به طور خودكار تنظيم كرد، مقدار و نوع آن با توجه به اندازه گيري‌هاي PH و غيره تعيين مي‌شود.

تصفيه فاضلاب بيولوژيكي

مرحله بسيار مهم ديگر در سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي، تصفيه بيولوژيكي است. عبور فاضلاب از لايه لجن در شرايط هوازي و بي هوازي دو روشي هست كه به طور گسترده اي در صنعت تصفيه فاضلاب مورد مصرف قرار مي‌گيرد، جايي كه تجهيزات و روشهاي مختلفي جهت هر يك طراحي و تهيه شده است. يكي از اين روشها تصفيه فاضلاب UASB هست كه مواد آلي موجود در فاضلاب را در شرايط بي هوازي از بين مي‌برد. محبوب ترين روش‌هاي تصفيه بيولوژيكي فاضلاب SBR، RBC، ASBR و FBR هستند كه بستگي به نوع فاضلاب در طراحي و توليد سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب مصرف مي‌شود.

طراحي سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي

طراحي سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي

طراحي سيستم بندي فاضلاب صنعتي يا شيميايي از دقت بسيار بالايي برخوردار هست و عوامل و پارامترهاي زيادي در نظر گرفته مي‌شود. نوع فاضلاب، مقدار BOD، COD، TOC و FOG، نوع آلاينده‌ها، فلزات سنگين، فاضلاب روغني و غيره، مقدار فاضلاب ايجاد شده در دوره‌هاي زماني خاص، دما، pH و به طور كلي زمينه فعاليت گياه يا صنعت آنها در طراحي سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب صنعتي موثر هستند.

عناصر ديگري كه در طراحي سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي بسيار مهم هستند، مواد به كار رفته در توليد اجزا و قطعات مختلف آن است. در ساختار اين سيستم‌ها، به طور كلي، مخزن، جمع كننده زباله مكانيكي، سيستم‌هاي جمع آوري لجن، موتورهاي الكتريكي، صفحات الكتريكي، لوله‌ها و اتصالات را مي‌توانيد مشاهده كنيد. به دليل تماس زياد مخزن با فاضلاب‌هاي غني از آلاينده‌هاي شيميايي، از گيره‌هاي فلزي فولاد كربن در توليد بدنه آنها مصرف مي‌شود. اين كابينت‌ها به دليل پوشش اپوكسي كاملاً در برابر خوردگي مقاوم هستند.

ساخت سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب صنعتي و شيميايي

كمپاني آب پاكسازان يكي از بزرگترين سازندگان سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب صنعتي هست كه بيش از 30 سال در زمينه ساخت و طراحي تجهيزات تصفيه فاضلاب فعال است. طي سالهاي فعاليت در اين زمينه، اين گروه موفق به اجراي پروژه‌هاي بزرگ محلي و بين المللي شده اند. رعايت استانداردهاي بين المللي در طراحي و توليد سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب شيميايي، تنوع بالاي محصول و طراحي منحصر به فرد بر اساس نوع تقاضا تحت نظارت مهندسان مجرب از اصلي ترين ويژگي‌هاي محصولات اين شركت است. كارشناسان اين گروه آماده ارائه مشاوره و راهنمايي‌هاي لازم قبل از خريد سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي هستند.

قيمت سيستم فاضلاب صنعتي

تصفيه فاضلاب در محيط‌هاي صنعتي كاملاً منحصر به فرد هست و بايد روش‌ها و مراحلي را كه متناسب با نوع آلاينده‌هاي موجود در آنها باشد در نظر گرفت. در نتيجه، قيمت سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب صنعتي متفاوت هست و نرخ‌هاي مختلفي جهت محيط‌هاي مختلف وجود دارد. ظرفيت و اندازه مخزن، مواد سازه، اتصالات و ساير اجزاي سيستم تصفيه فاضلاب از جمله عوامل موثر بر قيمت سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي است. جهت استعلام قيمت سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي و شيميايي مي‌توانيد از كانال‌هاي ارتباطي ذكر شده در پايين صفحه مصرف كنيد. البته شايان ذكر هست كه بستگي به ظرفيت مخزن و ميزان فاضلاب ايجاد  شده در صنعت، مواد آن ممكن هست تغيير كند. در تصفيه خانه‌هاي كوچك، از فايبرگلاس بدنه مخزن مي‌توان جهت سيستم بندي تصفيه فاضلاب صنعتي نيز مصرف كرد.

مصرف سيستم فاضلاب صنعتي آماده

همانطور كه گفته شد، در طراحي، ساخت و اجراي سيستم بندي فرآيند صنعتي و شيميايي، توجه به نوع پساب و صنعت مورد نظر ضروري است. زيرا گزينه‌هاي كاملاً متفاوتي جهت هر محيط صنعتي طراحي و مصرف مي‌شود. از جمله شاخه اصنافي كه اين شركت در آنها يك سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي را طراحي و ساخته اند، مي‌توان موارد زير را ذكر كرد:

 • سيستم تصفيه فاضلاب نساجي
 • پكيج تصفيه فاضلاب بيمارستان
 • سيستم تصفيه فاضلاب جهت كشتارگاه‌ها و دام‌هاي صنعتي
 • پكيج تصفيه فاضلاب دارويي
 • تصفيه خانه‌هاي فاضلاب كارخانه‌هاي رنگ سازي
 • تصفيه فاضلاب جهت مناطق صنعتي
 • پكيج تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
 • سيستم تصفيه فاضلاب جهت گياهان روغن نباتي
 • تصفيه فاضلاب صنعتي جهت پالايشگاه‌ها و نيروگاه ها
 • تصفيه فاضلاب شيميايي جهت صنايع فولاد
 • سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه‌هاي شوينده و آرايشي

مزاياي مصرف از سيستم بندي‌هاي بهداشتي شيميايي

مهمترين و بي نظيرترين ويژگيهاي مثبت محصولات تصفيه فاضلاب اجرا شده توسط آب پاكسازان عبارتند از:

 1. راندمان بالا در محيط‌هاي صنعتي با آلاينده‌هاي مختلف
 2. مقاومت در برابر خوردگي بالا مخازن، لوله گذاري و اتصالات
 3. اين كارگاه از كارگاه توليدي به سايت نصب Paquet منتقل مي‌شود
 4. سرعت بالا در ساخت، نصب و راه اندازي سيستم بندي
 5. از آنها مي‌توان در محيط‌هايي با درجه حرارت و شرايط آب و هوايي متفاوت مصرف كرد
 6. طراحي به خوبي متناسب با محيط و فضاي نصب سيستم است
 7. مصرف كم انرژي
 8. نصب، راه اندازي و نگهداري در زمان كوتاه و هزينه كم

لازم به ذكر هست كه مشخصات هر محصول از اين شركت بر اساس محيط زيست و شرايط مطلوب طراحي و تعريف مي‌شود.

فروش تصفيه آب صنعتي اهواز | 100% تضميني

۱۵ بازديد

فروش تصفيه آب صنعتي اهواز | 100% تضميني

حفظ ممبرين صنعتي

 براي جلوگيري از رشد آلودگي‌هاي ميكروبي و خشك شدن فيلترهاي پوسته‌ي صنعتي ، مي‌توان از اين روش در صورت خاموش شدن طولاني مدت دستگاه آب‌تصفيه‌كن صنعتي RO مصرف كرد.در اين روش و پس از خاموش شدن دستگاه ، فيلترهاي پوسته‌يي در مواد شيميايي مناسب نگهداري مي‌شوند و اين باعث مي‌شود كه فيلترهاي پوسته‌يي كارايي خود را در آب شيرين كن در سيستم از دست ندهند. فروش و خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي بدون دغدغه را با ما تجربه كنيد.

"انتخاب مواد شيميايي مناسب براي نگهداري پوسته‌هاي اسمز معكوس صنعتي به نوع فيلتر بستگي دارد. در اين راستا توصيه مي‌شود براي انتخاب بهترين نوع مواد شيميايي از متخصصان مشاوره شود."

واحد شستشوي CIP براي فيلترهاي پوسته‌ي صنعتي

واحد CIP در دستگاه‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي يكي از پركاربردترين مواد براي شستشوي پوسته‌يي است. در اين راستا ، انجام اين كار به موقع و پيروي از روش CIP براي پوسته‌هاي صنعتي مهم است. در اين زمينه ، ممكن است بپرسيد ، كارآيي عمليات SCAN در پوسته‌هاي صنعتي چيست؟ در پاسخ ، بايد گفت كه كارايي يك واحد CIP در دستگاه‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي RO بسيار بستگي به نوع و مقدار بسته بندي پوسته‌يي دارد. عامل تأثيرگذار ديگر در اين زمينه كيفيت عملكرد CIP دستگاه‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي است.روش‌هاي مختلف شستشوي پوسته‌ي صنعتي در سيستم‌هاي آب شيرين كن RO با هم مصرف مي‌شود و اين روش‌ها بايد براي افزايش كارايي و كارايي فيلترهاي پوسته‌ي صنعتي با هم مصرف شوند.

روش‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي

براساس گزارش بازرگاني خبرگزاري مهر ، مصرف آب خالص در صنايع مختلف باعث افزايش كارايي و كيفيت توليد مي‌شود. از اين آب تصفيه شده در صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي ، صنايع غذايي ، دارويي و آب آشاميدني مصرف مي‌شود. همچنين ، دامنه كاربرد آب شيرين كن شامل كشاورزي ، دامداري ، پرورش ماهي و غيره است. خلوص آب تصفيه شده مورد نياز در صنايع مختلف متفاوت است.منابع تأمين آب خام، گياهان مختلف بسته به موقعيت مكاني خود از منابع مختلفي براي تأمين آب مورد نياز مصرف مي‌كنند. منابع تأمين آب مانند آب چاه ، آب رودخانه ، آب سطحي و آب دريا براي بهره برداري به مراحل مختلف تصفيه نياز دارند.

آب شيرين كن چاه

مصرف از آب چاه يكي از محبوب ترين راه‌هاي تأمين آب صنايع است. اما با افزايش برداشت آب از منابع آب زيرزميني ، سطح سفره‌هاي زيرزميني به تدريج كاهش يافته و در نتيجه ، مقدار نمك‌هاي موجود در آب خام افزايش يافته و به اصطلاح آب نمك شورتر مي‌شود. در مناطق صنعتي كه واحدهاي مختلف صنعتي فعاليت مي‌كنند ، دفع نامناسب زباله‌هاي مايع اين مشكل را تشديد كرده و خطرات آن را افزايش مي‌دهد. در نتيجه ، در برخي موارد ، ناخالصي هايي در آب وجود دارد كه توسط سيستم‌هاي پيش تصفيه ساده مانند فيلترهاي شن و فيلترهاي كربن پاك نمي‌شوند و بنابراين به مراحل پيشرفته تر قبل از تصفيه نياز دارند. به طور كلي ، محبوب ترين روش براي تصفيه نهايي تمام منابع آب ، مصرف از دستگاه‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي با اسمز معكوس است.

دستگاه آب شيرين كن دريا

مصرف از آب دريا در صنايع و كارخانه هايي كه فاصله كمي از دريا دارند بسيار رايج است. روش معمول براي آب شيرين كن دريا ، اسمز معكوس است. تنها تفاوت اين است كه كليه تجهيزات شيرين سازي دريايي بايد در برابر خوردگي شديد در آب دريا مقاوم باشند. بنابراين ، بيشتر تجهيزات اين دستگاه‌ها مانند پوسته‌ها ، پمپ‌ها و لوله‌ها از ساير دستگاه‌هاي آب شيرين كن گران ترند. بنابراين ، هزينه آب شيرين كن دريا بسيار زياد است و در بسياري از موارد از نظر اقتصادي توجيه ندارد ، بنابراين آب دريا فقط در مواردي كه منابع ديگر غيرقابل دسترسي هستند ، به عنوان منبع فاضلاب مصرف مي‌شود. (Fillman Wells) يك روش خوب براي استخراج آب دريا است كه هزينه قبل را بسيار كاهش مي‌دهد.

آب شيرين كن رودخانه

آب شيرين كن رودخانه يك روش اقتصادي براي صنايع مستقر در امتداد رودخانه‌ها است. از ويژگي‌هاي مهم آب رودخانه وجود ذرات بسيار زياد است. بنابراين ، قسمت قبل از تصفيه براي تصفيه اين آب از اهميت ويژه اي برخوردار است. مصرف از حوضچه‌هاي رسوب گذاري ، فرآيند انعقاد ، سيستم اولترافيلتراسيون ، فيلترهاي شن و ماسه و كربن از جمله پيش تصفيه‌هاي معمول آب‌هاي سطحي است. پس از فرآيند پيش درماني ، از سيستم اسمز معكوس براي درمان نهايي مصرف مي‌شود. يكي از مهمترين موارد براي بهبود كيفيت فرآيندهاي CIP در دستگاه‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي ، انتخاب ماده تميز كننده مناسب براي شستشوي فيلترهاي پوسته‌يي است.

آب شيرين كن با اسمز معكوس

اقتصادي ترين و راحت ترين روش براي آب شيرين كن امروزه در اكثر كشورها ، روش RO است. در دستگاه آب شيرين كن RO ، آب پر فشار از پوسته‌هاي اسمز معكوس عبور مي‌كند. پوسته‌هاي اسمز معكوس قادر به حذف بيش از 99٪ آب محلول هستند. مهمترين ماده شيميايي مورد مصرف در اسمز معكوس ضد آزار و اذيت است. يكي از مهمترين موارد در محافظت از فيلترهاي پوسته‌ي صنعتي و افزايش عمر مفيد آنها مصرف از روش‌هاي مختلف و البته مناسب براي شستشوي پوسته‌يي است. فيلتر پوسته‌يي فيلتر آب صنعتي يكي از گرانترين قسمت‌هاي سيستم آب شيرين كن با اسمز معكوس است. بنابراين ، براي كاهش هزينه‌هاي نگهداري تجهيزات ، مصرف از روش‌هاي موثر نگهداري و محافظت از فيلتر پوسته‌ي صنعتي ضروري است.

روش الكترودياليز

الكترودياليز تركيبي از روش‌هاي جداسازي پوسته‌ و يون است. از اين رو ، در اين روش از پوسته‌يي مصرف مي‌شود كه ماهيت مشابه رزين‌هاي تبادل يوني دارند. عامل پخت در سيستم شستشوي الكتريكي جريان مستقيم است. در حال حاضر مصرف از الكترودياليز در كشور ما معمول نيست. شستشوي پوسته‌ آب‌تصفيه‌كن صنعتي بايد توسط يك متخصص انجام شود ، زيرا مصرف از روش اشتباه يا اجراي روش اشتباه مي‌تواند صدمات جبران ناپذيري به فيلتر پوسته‌ وارد كند و در بعضي موارد باعث از بين رفتن كامل آن شود. گروه مهندسي با سال‌ها تجربه در زمينه طراحي و فروش دستگاه‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي RO جهت سهولت و تسريع در پاسخگويي به سوالات شما مشتريان عزيز ، امكان مشاوره رايگان قبل از انتخاب و خريد محصول را فراهم آورده است.

آب شيرين كن رزين

كاربرد رزين تبادل يوني در صنعت آب شيرين كن بسيار گسترده است. از رزين‌ها براي جداسازي انتخابي آنيون‌ها يا كاتيون‌هاي محلول در آب مصرف مي‌شود. با يونيزاسيون كامل در آب ، آب يونيزه شده بدست مي‌آيد. اين فرآيند براي تهيه آب فوق خالص مصرف مي‌شود. در اين روش ابتدا آب وارد دستگاه اسمز معكوس مي‌شود و در مرحله بعد توسط رزين كاملاً ديونيزه مي‌شود. از آب خالص در صنايع دارويي و ساير صنايع حساس مصرف مي‌شود. رزين‌ها به سه دسته مخلوط آنيوني ، كاتيوني و بد تقسيم مي‌شوند. از رزين‌هاي كاتيوني براي حذف كاتيون‌ها ، از رزين‌هاي آنيوني براي از بين بردن آنيون‌ها و از رزين‌هاي بد براي حذف هر دو كاتيون و آنيون مصرف مي‌شود. بيشترين كاربرد براي رزين‌هاي كاتيوني در جامدات است. در يك سخت كننده رزين ، رزين جامد كاتيوني نمك‌هاي كلسيم و منيزيم را از آب خارج مي‌كند. اين كار سختي آب را از بين مي‌برد. سختي موجود در آب باعث ايجاد مشكلات زيادي در سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي مي‌شود.

يكي از رايج ترين كاربردها براي رزين تبادل آنيوني ، رنگ زدايي است. به عنوان مثال ، از رزين پروليتي A500ps براي سفيد كردن شربت قند مصرف مي‌شود. حذف سيليس ، نيترات ، آرسنيك ، تركيبات آلي و غيره از برنامه‌هاي ديگر است.اگر در زمينه نگهداري و شستشوي پوسته‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي يا سفارش عمليات مورد نياز سيستم خود به مشاوره نياز داريد ، با كارشناسان ما تماس بگيريد.روش‌هاي مختلف شستشوي پوسته‌هاي اسمز معكوس صنعتي را مطالعه كنيد

روش‌هاي مختلف شستشوي پوسته‌ اسمز معكوس صنعتي شامل موارد زير است:

فلش ممبرين صنعتي:

 از آب مقطر يا تصفيه شده براي شستشوي ممبرين‌هاي مصنوعي در سيستم مصرف مي‌شود. با مصرف از آب خام و تصفيه نشده براي تميز كردن ، دوباره ممبرين‌ها را رسوب مي‌دهد. شستشوي ممبرين صنعتي در سيستم‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي RO در شرايطي مانند موارد زير ضروري است:

خاموش شدن ناگهاني سيستم:
در برخي موارد ، سيستم‌هاي آب شيرين كن با اسمز معكوس ممكن است به دليل مشكلات فني در واحد پيش تصفيه ، قطعي برق يا عملكرد سيستم كنترل از مدار خارج شوند كه در اين صورت نياز به شستشوي مجدد وجود دارد.

خاموش كردن كوتاه مدت:
براي شستشوي فيلترهاي شني يا تعمير و نگهداري دوره اي برخي از قطعات مانند پمپ‌ها ، سيستم ممكن است براي مدت كوتاهي خاموش شود ، كه پس از خاموش شدن چنين نظافتي نياز به تميزكاري دارد.

از آنجا كه افت فشار در فرآيند فيلتراسيون فيلترهاي پوسته‌ي صنعتي باعث از كار افتادن آنها مي‌شود ، توجه به افت فشار در سيستم هنگام تميز كردن بسيار مهم است. حداكثر افت فشار در پوسته‌هاي صنعتي در طي فرايند شستشو دو بار در هر مرحله است.

روش‌هاي شستشوي RO صنعتي

ضد عفوني ممبرين صنعتي

در دستگاه‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي RO بايد به ضدعفوني كننده سيستم توجه شود تا از انسداد بيولوژيكي پوسته‌هاي صنعتي جلوگيري شود. توجه داشته باشيد كه شناخت رشد آلاينده‌هاي ميكروبي در فيلترهاي پوسته‌ي صنعتي بسيار دشوار است ، بنابراين در نمك زدايي صنعتي RO ، بايد از بيوسيدها مصرف شود تا از گرفتگي بيولوژيكي پوسته‌هاي صنعتي جلوگيري شود. در حقيقت ، سموم زيستي به عنوان سدي براي جلوگيري از رشد آلودگي‌هاي ميكروبي در فيلترهاي پوسته‌ي صنعتي مصرف مي‌شود و عامل مهمي در نگهداري فيلترهاي پوسته‌ي اسمز معكوس است. مصرف از بيوسيدها در سيستم‌هاي آب‌تصفيه‌كن صنعتي RO عامل مهمي در افزايش عمر و كارايي فيلترهاي پوسته‌يي است.

خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي

۶۸ بازديد

خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي

اساس نقشه كشي سيستم تصفيه‌اب صنعتي

اساس كار دستگاه تصفيه‌اب صنعتيRO ، بر مبناي اسمز‌معكوس هست . اگر يك لايهي نيمه تراوا بين دو محلول با غلظت‌هاي متفاوت قرار گيرد ، مقداري از حلال از يك طرف لايه به طرف ديگر منتقل مي‌كند . جهت حركت معمولي حلال ( از پتانسيل شيميايي بيشتر به پتانسيل شيميايي كمتر) به گونه اي است كه محلول غليظ تر، رقيق مي‌كند. اگر ظرفي در دو طرف آن، آب خالص و آب شور موجود باشد در يك تراز، و وسط آن لايهي نميه تراوا باشد، آب خالص از لايه عبور كرده و وارد اب شور مي‌كند. خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

مشخصات فني آب شيرين كن

سيستم اب‌شيرين‌كن‌صنعتي

اگر به سيستم اجازه رسيدن به تعادل داده شود در آن صورت سطح آب نمك از سطح آب خالص بالاتر مي‌رود. اين اختلاف سطح در دو طرف لايه را فشار اسمزي گويند. با اعمال اين فشار در جهت معكوس، سطح تعادل اوليه حفظ خواهد شد و با اعمال فشار معكوس بيشتر، آب از جهت غليظ، به سمت آب خالص خواهد رفت و سمت تغليظ شده، سطح پايين تري خواهد گرفت. واضح است كه هدف در تصفيه‌اب صنعتي، تهيه آب شيرين از آب شور هست. بناجهتن با اعمال فشار اسمزي معكوس، مولكول‌هاي آب از نمك جدا خواهند شد .

طرز كار آب شيرين كن

قسمت‌هاي مختلف سيستم اب‌شيرين‌كن‌صنعتي

سيستم‌هاي تصفيه‌اب صنعتي ، شامل مراحل پيش تصفيه و مرحله عبور از لايه هست . معمولا خوراك تغذيه سيستم‌هاي تصفيه‌اب صنعتي ، از آب چاه يا اب دريا هست . خروجي سيستم بر مبناي نياز طرح ، داراي استاندارد مورد نظر در آن صنعت هست . از تصفيه‌اب صنعتي به طور عمده در سازنده محصولات مختلف صنعتي ، سازنده آب تميز و آب دارويي ، سازنده آّب شرب ، سازنده آب جهت مصارف كشاورزي و گلخانه اي و…. مصرف مي‌كند .

فناوري لايهيي در سيستم‌هاي تصفيه‌اب صنعتي ، امروزه يكي از پركاربردترين روش‌هاي سازنده آب شيرين و آب استاندارد هست . هلدينگ برتر ، با تجارب گروه تخصصي تجربه 15 ساله در اين عرصه، در زمينه تصفيه‌اب صنعتي و سيستم‌هاي تصفيه‌اب صنعتي ، يكي از پيشگامان اين فناوري هست .

قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري

بخش پيش تصفيه در تصفيه‌اب صنعتي

آب ورودي به تصفيه‌اب صنعتي ، قبل از ورود به مرحله لايه و ممبرين ، بايد از فيلترهاي پيش تصفيه عبور كند . حدود 50 درصد هزينه تصفيه‌اب با روش اسمز‌معكوس در دستگاه‌هاي تصفيه‌اب صنعتي ، بخاطر تصفيه مقدماتي هست. ضمنا مي‌توان گفت كه پر دردسر ترين قسمت اين سيستم، لايهي آن هست. از اين رو ضروري است در مرحله قبل از لايه، حتما تصفيه مقدماتي صورت گيرد. پيش تصفيه مي‌تواند جهت مدل بخصوصي از لايه متفاوت باشد. مثلا پاك كلر از آب ورودي به سيستم تصفيه‌اب صنعتي، با لايهي پلي آميدي و يا تنظيم PH آب جهت جلوگيري از هيدروليز لايهي استات سلولزي بسيار ضروري هست .

يكي از مهم ترين دلايل تصفيه‌اب قبل از ورود به لايه‌ي سيستم اب‌شيرين‌كن‌صنعتي، جلوگيري از آلودگي لايه هست. در سيستم تصفيه‌اب صنعتي، آلودگي لايه شامل تجمع ذرات روي سطح لايه و يا داخل حفره‌هاي آن است كه باعث اختلال در عملكرد آن مي‌كند و سبب آسيب به كل سيستم تصفيه‌اب صنعتي مي‌كند .

تصفيه‌اب صنعتي

آب شيرين كن چيست

مرحله تصفيه‌اب

آب خروجي از واحد پيش تصفيه وارد يك محفظه شامل المان‌هايي از نخ فشرده در هم پيچيده از جنس پلي پروپيلن (PP) مي‌گردد. اين واحد ذرات بزرگتر از 5 ميكرون موجود در آب را پاك مي‌نمايد تا از توليد آسيب به ممبرين‌ها جلوگيري به عمل آيد. سپس به منظور تامين فشار لازم، آب وارد يك پمپ فشار قوي يا پمپ طبقاتي (High Pressure Pump) مي‌گردد. آب با فشار بالا وارد محفظه‌هايي از جنس استيل و  يا FRP كه حاوي ممبرين‌هايي از جنس پلي آميد و از مدل Spiral Wound است، مي‌گردد. خروجي اين واحد شامل دو جريان غليظ و جريان رقيق با املاح بسيار پائين هست. بدين ترتيب آب بدون املاح مورد نظر تامين مي‌گردد. خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

آب شيرين كن

تصفيه‌اب صنعتي 30 متر مكعب

آب شيرين كن ويكي پديا

سيستم‌ها و تجهيزات برق، ابزاردقيق و كنترل ‏

تابلوي برق: جهت تامين شرايط كاركرد مناسب پمپ، كليد قطع و ‏وصل پمپ تغذيه ‏آب خوراك، كليد قطع و وصل دوزينگ پمپ و ساير نيازمندي ها

فلومتر: جهت اندازه گيري دبي آب تصفيه شده توليدي و آب دورريز‏

گيج فشار: جهت اندازه گيري فشار در قسمت‌هاي مورد نياز سيستم‏

پرشر سوييچ: جهت جلوگيري از زياد شدن و كم  شدن ميزان فشار بيش از مقادير تعيين شده‏

TDS‏ متر تابلويي: جهت نمايش مقدار كل جامدات محلول در آب‏

بخش‌هاي شستشو

 شستشوي هر مرحله بصورت جداگانه (CIP): اين سيستم معمولاً در دستگاه‌هاي تصفيه‌ابصنعتي بزرگ مورد مصرف قرار مي‌گيرد. وجود اين سيستم، باعث مؤثرتر شدن عمليات شستشو مي‌گردد.

فلاشينگ (Flushing): با بازگرداندن دوره اي بخشي از آب تصفيه شده جهت شستن و از بين بردن رسوبات ممبرين، تعداد شستشو‌هاي مورد نياز كم  شدن خواهد يافت. اين سيستم، مخصوصاً جهت سيستم اب‌شيرين‌كن‌صنعتي كه جهت تصفيه فاضلاب مصرف مي‌شوند، كاربرد زيادي دارد.

انواع آب شيرين كن خانگي

نقشه كشي سيستم‌هاي تصفيه‌اب صنعتي به روش اسمز‌معكوس با نرم افزارreverse osmosisSA

اصولا هر شركت سازنده كننده لايه، نرم افزار مخصوص جهت نقشه كشي سيستم اب‌شيرين‌كن‌صنعتي و انتخاب ممبرين‌ها و تعداد آن‌ها، به بازار عرضه مي‌كند. ممبرين‌هاي مصرف شده در شركت هلدينگ برتر، محصول كارخانه فيلمتك آمريكا بوده و نرم افزار نقشه كشي اين شركت، نرم افزارreverse osmosisSA هست. نقشه كشي سيستم تصفيه‌اب صنعتي با مصرف از اين نرم افزار، توسط كارشناسان و متخصصان اين شركت انجام شده و مطابق با نقشه كشي صورت گرفته، دستگاه صنعتي فوق جهت تصفيه‌اب ، در كارگاه اين شركت سازنده و ساخته خواهد شد .

تحقيق در مورد آب شيرين كن

قيمت دستگاه تصفيه‌اب صنعتي

هلدينگ صنعت‌هاي برتر يكي از بزرگترين سازنده كنندگان دستگاه‌هاي تصفيه‌اب صنعتي در ايران آمادگي خود را بمنظور تامين قطعات ، تعميرات و سازنده انواع تصفيه‌اب به روش اسمز‌معكوس اعلام مي‌نمايد. خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

جهت تعيين قيمت سيستم اب‌شيرين‌كن‌صنعتي بايد فاكتورهاي مختلفي را مد نظر قرار داد. برخي از اين پارامترها شامل موارد زير مي‌باشند:

• ميزان خلوص آب تصفيه شده

• مرغوب آب ورودي

• حجم آب تصفيه شده مورد نياز در يك روز

• تعداد ممبرين‌هاي به كار رفته در دستگاه با توجه به مدل كاربرد و ظرفيت دستگاه

• قدرت پمپ‌هايreverse osmosis (دستگاه‌هاي با ظرفيت بالاتر به پمپ با قدرت بيش‌تري نياز دارند)

• برند قطعات به كار رفته در دستگاه

• مدل و جنس شاسي و لوله‌كشي

• اتوماسيون دستگاه (مصرف از PLC يا ديگر سيستم‌هاي كنترلي)

• مدل آلاينده‌هايي كه بايد از آب پاك شوند.

انواع آب شيرين كن خورشيدي

مكانيزم اسمز‌معكوس (Reverse Osmosis) يا شيرين كردن آب روشي جهت جداسازي ناخالصي‌ها از آب ميباشد. در اين روش عامل جداسازي اعمال فشار مكانيكي است. در حال حاضر مكانيزم اسمز‌معكوس نقش بسيار مهمي در تصفيه آب دارد. در دستگاه اب‌تصفيه‌كن‌ro  ، آب خوراك توسط پمپ به درون محفظه اي كه داراي لايهء نيمه تراوا هست پمپاژ مي‌كند. به اين دليل كه تقريبأ تنها آب خالص مي‌تواند از لايهء عبور كند، آب تقريبأ خالص در يك طرف لايهء و آب تغليظ شده از ناخالصي‌ها در طرف ديگر لايه جمع آوري ميگردد.

ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن

دسته بندي: اب‌تصفيه‌كن‌ro

دستگاه اب‌تصفيه‌كن‌ro  ( به اختصار دستگاهreverse osmosis ) يا همان دستگاه آب شيرين كن يكي از محصولات و سيستم‌هاي تصفيه‌اب است كه در ابعاد و مصارف صنعتي نقشه كشي و ارائه مي‌كند. مكانيزم اسمز‌معكوس (Reverse Osmosis) يا شيرين كردن آب روشي جهت جداسازي ناخالصي‌ها از آب ميباشد. در اين روش عامل جداسازي اعمال فشار مكانيكي است.

در حال حاضر روش اسمز‌معكوس نقش بسيار مهمي در تصفيه آب دارد. در تصفيه‌اب به روش اسمز‌معكوس ، آب خوراك توسط پمپ به درون محفظه اي كه داراي لايهء نيمه تراوا هست پمپاژ مي‌كند. به اين دليل كه تقريبأ تنها آب خالص مي‌تواند از لايهء عبور كند، آب تقريبأ خالص در يك طرف لايهء و آب تغليظ شده از ناخالصي‌ها در طرف ديگر لايه جمع آوري ميگردد.

آب شيرين كن صنعتي

دستگاه اب‌تصفيه‌كن‌ro  صنعتي

سيستم اب‌شيرين‌كنRO يا همان دستگاه آب شيرين كن مي‌تواند به صورت پيوسته كار كند و توانايي كم  شدن TDS آب خوراك را تا 95% را دارد. پاك باكتري‌ها، ويروس‌ها و ديگر ميكرواورگانيسم‌ها با مصرف از مكانيزم اسمز‌معكوس (Reverse Osmosis) تقريبا صددرصد هست. همچنين اسمز‌معكوس ميتواند 99% مواد معدني و 97% مواد آلي و كلوئيدي آب را پاك نمايد. خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

اسمز‌معكوس و اسمز معمولي

پديده اسمز يك مكانيزم معمولي است. در اين مكانيزم آب بدون نياز به انرژي جريان پيدا مي‌كند. اما جهت توليد جريان در جهت معكوس نياز به وارد آوردن فشار به آب‌هاي شور ميباشد. علاوه بر اين لايهي اسمز‌معكوس يك لايهي نيمه‌ تراوا است. به همين علت به مولكول‌هاي آب اجازه عبور مي‌دهد، اما از عبور موادي نظير نمك‌هاي محلول، مواد آلي، باكتري‌ها و … جلوگيري مي‌كند.

مكانيزم تصفيه اسمز‌معكوس

مكانيزم تصفيه اسمز‌معكوس و اسمز معمولي

جهت عبور آب از اين لايه نياز به توليد فشاري بيشتر از فشار اسمزي توليد شده ناشي از تفاوت غلظت محلول‌ها در سمت محلول غليظ‌ تر است. اگر اين ميزان فشار توليد شود، آب از لايه عبور مي‌كند. در عين حال نمك‌ها و يون‌هاي محلول در آن از لايه عبور نمي‌كنند. بدين‌ ترتيب عمليات تصفيه‌اب و پاك نمك‌ها انجام شده و بسياري از آلودگي‌ها و ناخالصي‌هاي آب پاك خواهند شد.

پيش تصفيه دستگاه اسمز‌معكوس (RO)

تصفيه مقدماتي آب ورودي به دستگاه اسمز‌معكوس ياreverse osmosis ، به منظور مصرف بهينه از ممبرين‌ها و زياد شدن زمان كاركرد ممبرين انجام مي‌گيرد و در طي اين عمليات آب آماده عبور از ممبرين مي‌كند. عمليات تصفيه مقدماتي آب ورودي شامل مراحل زير است.

جداسازي ذرات معلق جامد: مواد معلق و كلوئيدي موجود در آب موجب گرفتگي ممبرين مي‌كند. ميزان رسوب گذاري آب وردي با انديس SDI تعيين مي‌گردد و لازم است كه مقدار آن كمتر از حد مجاز باشد. به منظور كم  شدن كدورت و ذرات معلق آب از فيلتر شني و فيلتر ميكروني با منافذ 5 ميكرون مصرف مي‌كند.

پاك ميكرواورگانيسم ها: وجود ميكرواورگانيسم‌ها همانند باكتري‌ها مي‌تواند موجب گرفتگي ميكروبي ممبرين شود. و حتي در برخي موارد آنزيم‌هاي ترشح شده از ميكرواورگانيسم‌ها بر روي ممبرين اثر تخريبي دارد. به همين دليل لازم آب قبل از ورود به دستگاهreverse osmosis ضد عفوني گردد. جهت ضد عفوني آب مي‌توان از انواع روش‌هاي ضد عفوني آب مصرف كرد. در صورت مصرف از كلرين جهت ضد عفوني به دليل اثر تخريبي كلر بر روي ممبرين‌ها بايد كلر قبل از ورود به ممبرين پاك شود كه اين كار توسط تزريق متابي سولفيت انجام مي‌كند.

پاك بار آلي: به منظور كم  شدن بار آلي و يا جداسازي كلر باقيمانده در آب ورودي از بسترهاي كربن فعال مصرف مي‌كند.

كنترل عوامل رسوب كننده: مواد اكسيد شونده هماننده اكسيد‌ها و هيدرواكسيدهاي آهن، منگنز و سيليس مي‌تواند در طي مكانيزم نمك زدايي مشكلاتي را بوجود آورند و در نتيجه كارايي ممبرين كم  شدن يابد. تركيب هگزا متافسفات را مي‌توان جهت كنترل عوامل رسوب كننده مصرف كرد.

تنظيم pH: تنظيم نمودن pH آب به منظور زياد شدن عمر لايه و جلوگيري از رسوب كردن برخي املاح امري ضروري است. عمر مفيد ممبرين‌ها در pH نامناسب به دليل هيدروليز شدن كم  شدن مي‌يابد.

دستگاه اب‌تصفيه‌كن‌ro reverse osmosis

مكانيزم تصفيه در روش اسمز‌معكوس

سيستم تصفيه اسمز‌معكوس صنعتي شامل پيش فيلتر چند رسانه اي، سختي گير آب يا سيستم دوزينگ ضد انعقاد، سيستم دوزينگ كلرزدايي، واحد اسمز‌معكوس با لايه‌هاي نيمه تراوا، و استريلايزر  UV يا كلر زني پس از تصفيه است. اين دستگاه‌ها با فن آوري اسمز‌معكوس با فيلترهاي چند رسانه اي، جهت انتقال آب ورودي و پاك ذرات بزرگتر از 10 ميكرون را اعمال مي‌كنند. سپس آب توسط يك ماده شيميايي ضد انعقاد تزريق مي‌كند تا سختي آب را كنترل كند و باعث آسيب رساندن به لايه‌هاي داخل دستگاه نشود. اين گزينه‌هاي پيش تصفيه توانايي پاك سختي، كلر، بو، رنگ، آهن و گوگرد را دارند. خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

اب‌تصفيه‌كن‌ro

در مرحله بعد آب به واحد اسمز‌معكوس انتقال پيدا مي‌كند كه در آن يك پمپ فشار بالا فشار بسيار زيادي را به محلول بسيار متمركز وارد مي‌كند. به اين ترتيب نمك‌هاي باقيمانده ، مواد معدني و ناخالصي‌هايي كه پيش فيلتر نميتواند آن‌ها را بگيرد در اين مرحله جدا مي‌شوند. آب تازه قابل آشاميدن از انتهاي كم فشار لايه خارج مي‌كند در حاليكه نمك ها، مواد معدني و ساير ناخالصي‌ها از انتهاي ديگر تخليه مي‌شوند. در نهايت، آب از طريق يك استريلايزر UV (يا پس از كلرينگ) عبور داده مي‌كند تا باعث از بين رفتن هر مدل باكتري و ميكروبي باقي مانده در آب مي‌كند.

تجهيزات اصلي در دستگاه اسمز‌معكوس ساخت شركت

سيستم پيش تصفيه شامل فيلتر شني ، فيلتر كربني و فيلتر ميكروني.

لايهء نيمه تراوا (Membrane) ساخت DOW امريكا.

محفظه تحت فشار(Pressure Vessel) ساخت Codeline امريكا.

پمپ فشار قوي(High Pressure Pump) ساخت Grundfos دانمارك.

پكيج تزريق آنتي اسكالانت شامل پمپ تزريق ساخت اروپاي غربي و مخزن.

شاسي استقرار از جنس استنلس استيل.

تابلوي كنترل تمام اتوماتيك.

سيستم CIP

تجهيزات و ابزار كنترلي سيستم اسمز‌معكوس مانند فلومتر، مانومتر اندازه گيري فشار ، pH متر، الكتروكنداكتيويتي متر (هدايت سنج).

لوله و اتصالات استنلس استيل 316 جهت خطوط تحت فشار و UPVC جهت خطوط فشار پائين.

شير فلكه‌هاي تنظيم جريان، شيرهاي نمونه گيري و شير فشار شكن.

كنترل كننده فشار بالا و پايين(Low Pressure Switch & High Pressure Switch).

اجزاي دستگاهreverse osmosis صنعتي

خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

كاربرد سيستم اب‌تصفيه‌كن‌ro  صنعتي

كاربردهاي دستگاه اب‌تصفيه‌كن‌ro  بسيار متنوع بوده و صنعت‌هاي گوناگون را شامل مي‌كند.

تصفيه و بازيافت فاضلاب سازنده شده از صنعت‌هاي توليدي فلزكاري و آبكاري ؛

صنعت چاپ و ساخت مواد نيمه رسانا ؛

صنعت‌هاي سازنده خودرو (تصفيه و بازيافت آب مورد مصرف جهت تميز كردن و نقاشي)؛

توليدات مواد غذايي و نوشيدني (فاضلاب غليظ شده جهت مصرف مجدد و كم  شدن BOD قبل از تخليه)؛

آب‌هاي زيرزميني و محل دفن زباله‌ها (پاك نمك‌ها و فلزات سنگين قبل از تخليه)

بويلرها و پيش تصفيه در برج خنك كننده

پيش تصفيه در سيستم‌هاي تصفيه‌اب با خلوص بالا

توليدات ارگانيك داروسازي

قيمت دستگاه تصفيه اسمز‌معكوس

مزاياي مصرف از سيستمهاي اب‌تصفيه‌كن‌ro  در صنعت

آب به عنوان يك ماده خوراك در سازنده محصولات مختلف مورد مصرف قرار مي‌گيرد. بناجهتن جهت رفع برخي نيازها ممكن است نياز به مشخصات خاصي از آب وجود داشته باشد كه تنها با مصرف از آب خوراكreverse osmosis قابل دستيابي است.ا

آب همچنين جهت خنك كردن برخي ماشين آلات مصرف مي‌كند كه جهت مدت زمان زيادي كار مي‌كنند و مي‌تواند باعث مشكلاتي از قبيل زياد شدن حرارت، سايش بيش از حد و… شود. مرغوب خوب آب مي‌تواند اطمينان حاصل كند كه ماشين آلات به خوبي خنك مي‌شوند.

به عنوان يك حلال تميز كننده، آب در صنعت‌هاي مختلف جهت تميز كردن دستگاه‌ها و ظروف خاص يا تميز كردن ماشين آلات حساس به آب سخت مصرف مي‌كند. از اين رو، از طريق آب تهيه شده با مكانيزم اسمز‌معكوس، مي‌توان جهت رسيدن به يك مدل خاص آب كه جهت تميز كردن مناسب است، دست پيدا كرد. خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

نياز به تامين آب شيرين و آشاميدني در بسياري از مناطق دنيا به يكي از موارد اساسي جوامع تبديل شده است. در سال‌هاي اخير و با توجه به بحران كمبود آب و خشكسالي در بسياري از نقاط جهان از سيستم‌هاي تصفيه اسمز‌معكوس جهت شيرين كردن آب درياها و اقيانوس‌ها مصرف مي‌كند. از اين رو به اين سيستم‌هاي تصفيه‌اب عنوان دستگاه آب شيرين كن دريايي يا سيستم اب‌شيرين‌كنشور  نيز اطلاق مي‌گردد.

اب‌تصفيه‌كن‌ro

سيستم تصفيه اسمز‌معكوس صنعتي

مراحل تصفيه‌اب در دستگاه اب‌تصفيه‌كن‌ro

1- پيش ‌تصفيه‌اب:

در آبها آلودگي‌هاي مختلفي وجود دارد. برخي از اين آلودگي‌ها بهتر است قبل از ورود به سيستم اسمز‌معكوس حدف شوند تا علاوه بر اثر گذاري بر مرغوب نهايي آب، باعث زياد شدن طول و مرغوب عملكرد فيلترهاي اسمز‌معكوس شوند.

اين آلودگي‌ها مي‌تواند شامل ذرات جامد معلق، انواع گازها و فلزات سنگين باشد. اين آلودگي‌ها در مرحله پيش تصفيه توسط فيلترهايي مانند فيلتر شني، فيلتر كربني و فيلتر‌هاي رسوب گير پاك شوند.

2- پمپ‌هاي فشار بالا:

در مرحله پيش تصفيه، املاح معلق توسط فيلتر شني،  و رنگ، بو، مزه و كلر آزاد موجود در آب توسط فيلتر كربني حدف مي‌شوند. اما اين عمليات در مرحله پيش تصفيه يون‌ها و نمك‌هاي موجود در آب را حدف نمي‌كند. پس با روش اسمز‌معكوس بايد جهت پاك آنها اقدام كرد. در اين مرحله بايد فشاري بيشتر از فشار اسمزي توليد كرد. اين فشار توسط پمپ‌هاي مخصوص (پمپ‌هاي طبقاتي و در برخي موارد پمپ‌هاي پيستوني) تامين مي‌شوند.

جهت انتخاب پمپ مناسب بايد پارامتر‌هاي مانند ميزان آلودگي آب ورودي، مرغوب آب خروجي و دبي آب را در نظر گرفت. انتخاب پمپ‌هاي مناسب بر قيمت دستگاه‌هاي تصفيه‌اب صنعتي تاثير گذار خواهد بود. امروزه در بازار انواع پمپ‌هاي اروپايي، چيني و ايراني در دستگاه‌هاي آب شيرين كن مصرف مي‌كند.

3- فيلترهاي اسمز‌معكوس (RO):

تصفيه نهايي آب و پاك يون‌ها با روش اسمز‌معكوس انجام مي‌كند. اساس روش اسمز‌معكوس توليد فشار بالاتر از فشار اسمزي توسط پمپ‌ها و حركت معكوس آب از درون فيلترهاي نيمه‌تراواي اسمز‌معكوس از فشار اسمزي بالاتر به فشار اسمزي پايين‌تر هست. انتخاب فيلتر‌هاي با نقشه كشي و چيدمان مناسب سبب زياد شدن بازدهي دستگاه آب اسمز‌معكوس صنعتي ، زياد شدن بازيابي آب، و كم  شدن فاضلاب مي‌كند. خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

4- گندزدايي آب خروجي:

علاوه بر پاك مواد معلق ، رنگ، بو، مزه، يون‌ها و نمك ها، منابع آب‌هاي مختلف مي‌توانند حاوي انواع ويروس‌ها و باكتري‌ها نيز باشد. حدف اين ويروس‌ها و باكتري‌ها در سيستم‌هاي تصفيه‌اب صنعتي و آب شيرين كن‌ها توسط روش گند زدايي مانند فيلترهاي اشعه فرابنفش (UV) انجام مي‌كند.

مشخصات دستگاه تصفيه اسمز‌معكوس شركت

قابليت پاك موثر تمامي املاح محلول موجود در آب تا 99%.

قابليت سازنده با ظرفيت بين 5 تا 10000 متر مكعب در شبانه‌ روز.

جداسازي تركيبات مولد رنگ، مزه و بو در آب.

قابليت تصفيه انواع آب‌هاي سطحي و زير زميني.

قابليت تصفيه آب دريا تا شوري 50000 ميلي‌گرم بر ليتر.

قابليت پاك تمامي آلاينده‌هاي آلي، غير آلي و ميكروبي از آب تا 98%.

قابليت توليد آب با خلوص بسيار بالا (آب مقطر) متناسب با نياز مشتري.

عدم كاربرد تركيبات زيان بخش جهت انسان.

عدم تحميل هر گونه آثار منفي بر محيط زيست.

مصرف پايين انرژي و راندمان بالاي سيستم.

هزينه نصب، راه اندازي و نگهداري تعميرات پايين سيستم.

قابليت نقشه كشي و ساخت دستگاه درون كانتينر بصورت پرتابل.

قابليت كاركرد سيستم بصورت پيوسته، مداوم 24 ساعت در شبانه روز.

مصرف از مواد اوليه و تجهيزات مرغوب.

نقشه كشي علمي و اصولي مطابق استانداردهاي جهاني.

يك سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش.

پشتيباني فني مادام العمر دفتر مركزي.

دستگاه اب‌تصفيه‌كن‌ro reverse osmosis

دستگاه اب‌تصفيه‌كن‌ro reverse osmosis صنعتي

نقشه كشي سيستم اب‌شيرين‌كنRO، اسمز‌معكوس

يك سيستم تصفيه‌اب صنعتي كه به درستي و به شكل بهينه نقشه كشي شود بايد بتواند حداقل بين ۹۵٪ تا ۹۹٪ ناخالصي‌هاي موجود در آب ورودي را از آن پاك كند. جهت نقشه كشي سيستم تصفيه اسمز‌معكوس نياز است تا پارامترهاي مشخصي در نظر گرفته شود. خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي - مشخصات فني آب شيرين كن - طرز كار آب شيرين كن - قيمت آب شيرين كن 2000 ليتري - آب شيرين كن چيست - آب شيرين كن ويكي پديا - انواع آب شيرين كن خانگي - تحقيق در مورد آب شيرين كن - انواع آب شيرين كن خورشيدي - ليست شركت هاي سازنده آب شيرين كن - آب شيرين كن صنعتي

فشار جريان آب ورودي به دستگاه

فشار جريان خروجي از سيستم

دبي جريان آب ورودي

دبي آب تصفيه‌ شده توسط دستگاه اسمز‌معكوس

فشار جريان فاضلاب خروجي

هدايت الكتريكي (EC ) آب ورودي

هدايت الكتريكي آب خروجي از دستگاهreverse osmosis

دماي محيط و دماي آب ورودي به سيستم

قيمت دستگاه تصفيه اسمز‌معكوس (RO) صنعتي

شركت در زمينه نقشه كشي و اجراي سيستم‌هاي تصفيه‌اب صنعتي به روشreverse osmosis نيز فعاليت دارد. از آنجايي كه اين سيستم داراي تجهيزات گوناگوني مي‌باشد قيمت آن نيز مي‌تواند متغير باشد. لذا جهت آگاهي بيشتر در مورد قيمت دستگاه اسمز‌معكوس (RO) صنعتي و جزئيات ساخت و نصب اين سيستم تصفيه‌اب صنعتي مي‌توانيد با كارشناسان ما تماس حاصل كنيد .

فروش تصفيه آب صنعتي

۲۴ بازديد

فروش تصفيه آب | 0 تا 100 فروش آب شيرين كن | 100% تضميني

دستگاه الكتروديونيزاسيون EDI چيست ؟

اي بي دي(فناوري الكترودايونيزاسيون) يك فناوري توليد آب خالص است كه تركيبي از فناوري تبادل يوني، فناوري غشاي تبادل يوني و فناوري الكترو مهاجرت يوني است.شما مي‌توانيد جهت كسب اطلاعات درمورد خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي با كارشناسان ما تماس بگيريد.اين هوشمندانه تركيبي از الكترودياليز و فناوري تبادل يوني است، از ولتاژ بالاي الكترودها در هر دو انتها براي انتقال يون‌هاي باردار در آب استفاده مي‌كند و براي تسريع در حركت و حذف يون، با رزين تبادل يوني و غشاي رزين انتخابي همكاري مي‌كند، تصفيه در فرآيند نمك زدايي EDI، يون‌ها از طريق غشا exchange تبادل يوني تحت تأثير يك ميدان الكتريكي حذف مي‌شوند.

عموماً در كدام صنايع از تجهيزات فوق العاده آب استفاده مي‌شود؟

از كدام صنايع مي‌توان استفاده كرد؟ بياييد با هم نگاهي بيندازيم:

تميز كردن فويل آلومينيوم و قطعات كار براي توليد خازن الكتروليتي.

توليد لوله الكترون و محلول كربنات پوشش كاتد لوله الكترو.

آب خالص براي توليد و دسته بندي لوله‌هاي تصويري و لوله‌هاي اشعه كاتد.

آب خالص براي توليد صفحه نمايش فلورسنت لوله تصوير سياه و سفيد، تميز كردن لامپ شيشه، بارش، خيس شدن، شستشوي فيلم و تميز كردن گردن لوله. سطح توليد و صفحه نمايش كريستال مايع بايد با آب خالص تميز و با آب خالص مخلوط شود.

مايع شيميايي

در توليد ترانزيستورها، عمدتا براي تميز كردن ويفرهاي سيليكوني و مقدار كمي براي تهيه مايع شيميايي استفاده مي‌شود.

 • ويفرهاي سيليكون تميز كننده آب با خلوص بالا در توليد مدار مجتمع.
 • مواد نيمه‌هادي، دستگاه‌ها، صفحه‌هاي مدار چاپي و مدارهاي مجتمع.
 • صفحه نمايش LCDكريستال مايع، صفحه نمايش PDP پلاسما.
 • توليد لوله‌هاي تصويري و فسفر با كيفيت بالا.
 • توليد، پردازش و تميز كردن مواد.
 • مواد فوق العاده خالص و معرف‌هاي شيميايي فوق العاده خالص و مواد صنعتي فوق العاده خالص.
 • كارخانه آزمايشگاهي و آزمايشي.abpaksazan.com
 • آب تصفيه شده كه براي تصفيه سطح خودروها، لوازم خانگي و محصولات مصالح ساختماني و ساير نيازهاي تصفيه سطح استفاده مي‌شود.
 • محصولات نوري الكترونيكي و ساير محصولات با تكنولوژي پيشرفته.
 • آب براي آبكاري (آبكاري طلا، آبكاري نقره، آبكاري پلاستيكي، آبكاري كروم، روكش روي و غيره).
 • آب با خلوص بالا براي پوشش شيشه.
 • آب خالص براي تميز كردن مافوق صوت و آب خالص براي الكتروفورز.

 فروش تصفيه آب صنعتي همزمان مولكول‌هاي آب تحت تأثير يك ميدان الكتريكي يون هيدروژن و يون هيدروكسيد توليد مي‌كنند. اين يون‌ها به طور مداوم رزين تبادل يوني را بازسازي مي‌كنند تا رزين تبادل يوني را در بهترين حالت خود حفظ كنند. ميزان حذف نمك از امكانات EDI مي‌تواند تا 99٪ يا بيشتر باشد.آب پاكسازان. اگر از تجهيزات اسمزمعكوس براي تخليه اوليه آب از قبل از EDI استفاده شود، مي‌توان آب فوق العاده خالص با مقاومت بيش از 15M.cm را پس از مين زدايي EDIتوليد كرد. پشته غشايي EDI از تعداد مشخصي واحد بين دو الكترود قرار گرفته است.

جريان فرآيند تجهيزات تصفيه فاضلاب مواد غذايي

كارخانه‌هاي توليد مواد غذايي به آسياب داه، فرآوري خوراك، فرآوري روغن نباتي و شكر، كشتار و فرآوري گوشت، فرآوري فرآورده‌هاي آبزي و سبزيجات، ميوه‌ها، آجيل‌ها و ساير غذاهايي گفته مي‌شود كه به طور مستقيم از محصولات كشاورزي، جنگلداري، دامداري و شيلات به عنوان مواد استفاده مي‌كنند.آب پاكسازان. فعاليت‌هاي فرآوري نوعي صنعت عمومي فرآوري محصولات كشاورزي است.

در زير مقدمه اي براي روند فرآيند تجهيزات تصفيه فاضلاب مواد غذايي است:

اين تجهيزات از مخزن تهويه، مخزن اكسيژن، مخزن هوازي (مخزن اكسيداسيون) و مخزن رسوب ثانويه تشكيل شده است. فاضلاب كارگاه توليدي به مخزن تهويه مطبوع مي‌ريزد. ورودي مخزن مطبوع مجهز به جلوپنجره مكانيكي براي جلوگيري از ناخالصي‌هاي بزرگ دانه اي و اليافي است.فروش تصفيه آب صنعتي. جعبه بقاياي اتوماتيك مسدود شده توسط مشبك مكانيكي توسط قسمت بهداشتي به موقع منتقل مي‌شود.

عمليات انجام شده بر فاضلاب

فاضلاب به طور كامل در مخزن تهويه مخلوط مي‌شود تا حجم آب را تنظيم كند و در ابتدا مواد آلي را تخريب كند. سپس فاضلاب از طريق پمپ فاضلاب به مخزن اكسيژن وارد مي‌شود و مايع مخلوط رفلاكس و فاضلاب خام به طور كامل در مخزن اكسيژن مخلوط مي‌شوند. نيتروژن و نيتروژن به دنريفيكاسيون و ضديت زدايي كامل تبديل مي‌شوند و مخزن اكسيژن به خودي خود به مخزن اكسيداسيون مي‌ريزد. مخزن اكسيداسيون نوعي تجهيزات تصفيه بيولوژيكي بر اساس روش بيوفيلم و روش لجن فعال است.abpaksazan.com

مخزن اكسيژن

منبع اكسيژن توسط دمنده تأمين مي‌شود تا مواد آلي موجود در فاضلاب و بيوفيلم حوضچه فراوان شود و كيفيت آب از طريق اثر جذب و تخريب ميكروبي تصفيه مي‌شود. دومين حوضچه ته نشيني به استاندارد سطح اول "استاندارد تخليه القايي فاضلاب" مي‌رسد و نزديك رودخانه است.آب‌پاكسازان. لجن موجود در مخزن ته نشيني ثانويه توسط پمپ برگشت لجن به موقع به مخزن هوازي پمپ مي‌شود و لجن باقيمانده اندك است. لجن هر دو ماه يا حدود تميز مي‌شود و لجن توسط كاميون بهداشتي پمپ مي‌شود و براي دفع حمل مي‌شود. اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي توسط يك دمنده تأمين مي‌شود و از يك دمنده يا هوادهي ميكرو متخلخل براي هوادهي استفاده مي‌شود.فروش تصفيه آب صنعتي با در نظر گرفتن صداي زياد دمنده، اتاق فن مخصوصاً به عنوان يك نوع ضد صدا و خاموش كننده تنظيم شده است.

فاضلاب كارخانه

اگرچه اين فاضلاب كارخانه مواد غذايي يكسان است، اما اگر مواد فرآوري متفاوت باشد، تركيب آلاينده متفاوت خواهد بود و روند كار نيز متفاوت خواهد بود.آب پاكسازان. صنايع غذايي داراي طيف گسترده اي از مواد و محصولات هستند و ميزان و كيفيت فاضلاب بسيار متفاوت است. عمده آلاينده‌هاي موجود در فاضلاب شامل

مواد جامد شناور در فاضلاب مانند برگ‌هاي سبزيجات، پوست، گوشت چرخ كرده، پر مرغ و غيره است.

روغن، پروتئين، نشاسته، كلوئيدها و غيره معلق در فاضلاب.

انحلال اسيدها، مواد قليايي، نمك‌ها، قندها و غيره در فاضلاب.

گل و لاي، شن و ساير مواد آلي به دام افتاده در مواد.

تفاورت در تجهيزات

تفاوت‌هاي زيادي بين تجهيزات آب خالص و تجهيزات فوق العاده خالص آب وجود دارد. در اينجا فقط برخي از آن‌ها وجود دارد، كه هستند.

به طور خلاصه به شرح زير است:

رسانايي آب محصول متفاوت است، هدايت آب خالص بين 2-10us / cm و هدايت آب فوق العاده خالص است.abpaksazan.com

شاخص‌هاي فلزات سنگين، باكتري‌ها و تعداد ذرات نيز كاملاً متفاوت است. مقدار ناخالصي آب خالص سطح ppmاست، در حالي كه آب فوق خالص سطح ppb است. آب‌پاكسازان. به عبارت ساده، هيچ آلودگي در آب توليد شده توسط تجهيزات فوق العاده آب وجود ندارد، كه نزديك به تئوري است. از آب.

فروش تصفيه آب صنعتي زمينه‌هاي استفاده نيز متفاوت است.

خريد و فروش آب شيرين كن صنعتي

فاضلاب صنايع غذايي

باكتري‌هاي بيماري زا و غيره. فاضلاب صنايع غذايي با محتواي مواد آلي و معلق زياد، آسان و به طور كلي سمي نبودن مشخص مي‌شود.فروش تصفيه آب صنعتي اين صدمات عمدتا به اوتروفيكاسيون بدن آب منجر مي‌شود، باعث ايجاد آبزيان و ماهيان مي‌شود و مواد آلي ته نشين شده در آب باعث ايجاد بو، افت كيفيت آب و آلودگي مي‌شوند.تفاوت تجهيزات فوق خالص با تجهيزات آب خالص و استفاده از تجهيزات آب فوق خالص.

تجهيزات آب خالص كه به آن تجهيزات آب خالص نيز گفته مي‌شود، به استفاده از آبي مطابق با استانداردهاي بهداشتي آب آشاميدني به عنوان آب خام، از طريق روش الكترودياليز، روش مبدل يوني، روش اسمزمعكوس، براي تهيه آب خالص و آب آماده اشاره دارد.آب پاكسازان در ظرف بسته شده است و فاقد هرگونه افزودني است، بي رنگ و شفاف است و مي‌تواند به طور مستقيم آب آشاميدني باشد.

تجهيزات آب خالص

تجهيزات آب فوق العاده خالص بر اساس تجهيزات آب خالص ساخته شده است تا محيط رساناي موجود در آب را تقريباً به طور كامل از بين ببرد و مواد كلوئيدي جداشده، گازها و مواد آلي موجود در آب را تا حد بسيار پاييني از بين ببرد. مقاومت بيشتر از 18MΩ* سانتي متر يا نزديك به مقدار حد 18.25MΩ* سانتي متر است. تجهيزات فوق العاده خالص آب براي رسيدن به سطح فن آوري عمومي دشوار است. فن آوري ميكروفيلتراسيون، فناوري اولترافيلتراسيون، فناوري اسمزمعكوس، فناوري EDI، فناوري تبادل يوني مي‌تواند با دو يا چند فناوري از طريق طراحي فرآيند مناسب و انتخاب تجهيزات تركيب شود، مي‌تواند آب فوق العاده خالص توليد كند، مقاومت مي‌تواند به 18.20MΩ * سانتي متر برسد.

فرايند تصفيه آب صنعتي

۱۸ بازديد
اثر تغيير شكل شبكه:
بلورهاي رسوب داده شده در سيستم با مهاركننده‌هاي مقياس حالاتي كروي، چند وجهي و دانه برف مانند دارند.شما مي‌توانيد جهت كسب اطلاعات درمورد خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي با كارشناسان ما تماس بگيريد.مي‌توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درمورد خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي با كارشناسان ما تماس بگيريد. به طور كلي اعتقاد بر اين است كه در روند رشد كريستال، بازدارنده مقياس بر روي نقطه رشد بلور جذب مي‌شود تا سرعت رشد سطح به شدت كاهش يابد، و كريستال با شكل ديگري رشد كند.سيستم داراي مصرف انرژي كم و چرخه توليد كوتاه است. در مقايسه با تجهيزات فرآيند سنتي، تجهيزات داراي هزينه‌هاي عملياتي كميهستند كه مي‌تواند به طور موثر هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد و منافع اقتصادي شركت‌ها را بهبود بخشد.abpaksazan.com
آنتي اسكالانت تصفيه آب صنعتي
عملكرد اسمزمعكوس
سپس در انتهاي خروجي آب غليظ جريان پيدا كند تا به هدف جداسازي و تصفيه برسد. آب خام از يك فيلتر خوب، فيلتر كربن فعال دانه اي، فيلتر كربن فعال فشرده و غيره عبور داده مي‌شود و سپس توسط پمپ تحت فشار قرار مي‌گيرد و از غشا اسمزمعكوس با اندازه منافذ 1 / 10000μm براي تبديل آب با غلظت بالاتر استفاده مي‌شود به آب كم غلظت تمام آلاينده‌هاي صنعتي، فلزات سنگين، باكتري‌ها، ويروس‌ها و ساير ناخالصي‌ها را كه به مقدار زياد در آب مخلوط مي‌شوند، جدا كنيد تا شاخص‌هاي فيزيكي و شيميايي و استانداردهاي بهداشتي مشخص شده براي نوشيدن را برآورده كنيد و آب خالص تا خالص توليد كنيد.abpaksazan.com
اثر حد پايين:
ميزان دوز مهاركننده مقياس بسيار كمتر از اجزاي مقياس دار در آب است، اما همچنين مي‌تواند اثر مهار مقياس را نشان دهد.مهاركننده‌هاي مقياس مي‌توانند از رسوب ناخالصي‌ها و تشكيل مقياس در اسمزمعكوس جلوگيري كرده، كيفيت و خروجي آب را بهبود بخشند و سهم قابل توجهي در صرفه جويي انرژي آب داشته باشند.اين سيستم داراي نرخ بازيابي بالا و كيفيت عالي محصول است كه مي‌تواند جداسازي كارآمد، تصفيه و غلظت چندگانه بالا را تحقق بخشد.اين سيستم داراي طراحي پيشرفته فن آوري، يكپارچه سازي بالا، ساختار جمع و جور، فضاي كف كوچك، بهره برداري ساده و نگهداري و شدت كار كم است.
مكانريزم تصفيه آب
اصل كار تجهيزات اولترافيلتراسيون:
اولترافيلتراسيون فرآيند جداسازي غشايي با اصل جداسازي و فشار غربال به عنوان نيروي محرك است. دقت فيلتراسيون در محدوده 0.005 ~ 0.01μm است، ذرات، كلوئيدها، باكتري‌ها، منابع گرما و مواد آلي پليمري را به طور موثر در آب از بين مي‌برد. مي‌تواند به طور گسترده اي در جداسازي، غلظت و تصفيه مواد استفاده شود. فرآيند اولترافيلتراسيون وارونگي فاز ندارد و در دماي اتاق اجرا مي‌شود.آب پاكسازان. مخصوصاً براي جداسازي مواد حساس به گرما مناسب است. داراي مقاومت در برابر دما، مقاومت در برابر اسيد و قليا و مقاومت در برابر اكسيداسيون است. تحت شرايط ph2-11 و 60، مي‌توان به مدت طولاني به طور مداوم استفاده كرد.
توسعه فناوري اولترافيلتراسيون:
از مدت‌ها قبل در تصفيه فاضلاب صنعتي و فاضلاب از تجهيزات اولترافيلتراسيون استفاده مي‌شود. با بهبود مستمر فناوري اولترافيلتراسيون. به طور گسترده اي در مواد غذايي، آشاميدني، تخمير بيولوژيكي، صنايع دارويي و شيميايي، چاپ و رنگرزي تصفيه فاضلاب و ساير زمينه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. سيستم تجهيزات اولترافيلتراسيون داراي سرعت بازيابي بالا و كيفيت عالي محصول است. در مقايسه با تجهيزات فرآيند سنتي، هزينه عملياتي تجهيزات اولترافيلتراسيون بسيار كم است، كه مي‌تواند به طور موثر هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد و كارايي فرآيند اولترافيلتراسيون را بهبود بخشد. از مزاياي يكپارچه سازي بالا، ساختار جمع و جور، فضاي كمتري در كف، عملكرد ساده، نگهداري مناسب و شدت كار كم برخوردار است.
مزاياي تجهيزات اولترافيلتراسيون:
عناصر غشاي اولترافيلتراسيون محصولات شركت‌هاي معروف غشا را در جهان اتخاذ مي‌كنند تا اطمينان حاصل شود كه مشتريان مي‌توانند بهترين ماژول‌هاي غشاي آلي را در جهان بدست آورند، در نتيجه عملكرد ماندگاري و شار غشا را تضمين مي‌كنند.اين سيستم از لوله‌ها و شيرآلات بهداشتي ساخته شده و سايت تميز و بهداشتي است و نيازهاي مشخصات توليد GMP يا FDA را برآورده مي‌كند.abpaksazan.com
مناطق خاص درگير عمدتا شامل:
صنايع دارويي، صنايع غذايي (ژلاتين، شراب، مشروبات الكلي، آب ميوه، شير و غيره)، آب با خلوص بالا، فاضلاب شهري، فاضلاب صنعتي، آب آشاميدني، بيوتكنولوژي، تخمير بيولوژيكي و غيره از اولترافيلتراسيون صنعتي در تصفيه فاضلاب و فاضلاب استفاده شد.آب پاكسازان. براي بيش از 30 سال، با توسعه فن آوري اولترافيلتراسيون، فناوري اولترافيلتراسيون اكنون شامل پردازش مواد غذايي، صنعت نوشيدني، صنعت داروسازي، داروهاي بيولوژيكي، داروهاي طب سنتي چيني، طب باليني، چاپ و رنگ آميزي فاضلاب، تصفيه فاضلاب صنايع غذايي، بازيابي منابع، و حفاظت از محيط زيست. مهندسي و بسياري از زمينه‌هاي ديگر.
زمينه‌هاي اصلي كاربرد نانو فيلتراسيون عبارتند از:
صنايع غذايي، فرآوري عميق گياهان، صنعت نوشيدني، فرآوري عميق محصولات كشاورزي، پزشكي زيستي، تخمير زيستي، مواد شيميايي خوب، صنعت حفاظت از محيط زيست و غيره به دليل پيشرفته، با بازده بالا و صرفه جويي در انرژي ويژگي‌هاي فن آوري جداسازي اسمزمعكوس، به طور گسترده اي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ملي مورد استفاده قرار گرفته است. اين ماده عمدتا در تصفيه آب و غلظت مواد حساس به حرارت استفاده مي‌شود.
فيلتر شني | پيش فيلتراسيون
عملكرد مهار رسوب:
در سيستميكه داراي مهار كننده مقياس است، مقدار محصول يوني هنگاميكه آنيون، كاتيون و آنيون مولفه مقياس پذيري آسان شروع به رسوب ميكنند، بسيار بزرگتر از مقدار كالاي يوني رسوب آور بحراني است كه مهار كننده مقياس وجود ندارد.سيستم كنترل را مي‌توان به صورت جداگانه با توجه به نيازهاي خاص كاربران طراحي كرد. اين نرم افزار همراه با نرم افزار كنترل پيشرفته مي‌تواند نظارت متمركز در محل را بر روي پارامترهاي مهم فرآيند انجام دهد، از سوeration استفاده دستي جلوگيري كرده و عملكرد پايدار سيستم را براي مدت طولاني تضمين كند.
تابع عملكرد پراكندگي:
در صورت وجود يك مهار كننده مقياس، ذرات رسوب شده به سختي جمع مي‌شوند زيرا اندازه ذرات كوچكتر از ذرات رسوب شده در صورت عدم وجود مهار كننده مقياس است.هيچ تغيير فاز در طول پردازش، و هيچ اثر سو ad بر تركيب مواد وجود دارد. علاوه بر اين، فرآيند جداسازي، تصفيه و غلظت هميشه در دماي اتاق است كه به ويژه براي درمان مواد حساس به گرما مناسب است.آب پاكسازان. اين ماده به طور كامل از تخريب مواد فعال بيولوژيكي توسط درجه حرارت بالا جلوگيري مي‌كند و به طور موثري مواد فعال بيولوژيكي و مواد مغذي را در سيستم مواد اوليه حفظ مي‌كند.
چرا در هنگام كار با تجهيزات اسمزمعكوس، آنتي اسكالانت را اضافه كنيد.
اسمزمعكوس يك فناوري جداسازي غشايي است كه از فشار به عنوان نيروي محركه با استفاده از عملكرد غشاهاي نفوذ پذير انتخابي (نيمه تراوا) استفاده مي‌كند. وقتي فشار وارد شده در سيستم از فشار اسمزي محلول آبي بيشتر باشد، مولكول‌هاي آب به طور مداوم به غشا نفوذ مي‌كنند.آب پاكسازان. از طريق كانال توليد آب به داخل لوله مركزي مي‌ريزد و سپس در يك سر آن از ناخالصي‌هاي موجود در آب مانند يون‌ها، مواد آلي، باكتري‌ها، ويروس‌ها و غيره كه در قسمت ورودي غشا گير شده اند، خارج مي‌شود.
زمينه‌هاي اصلي كاربرد شامل موارد زير است:
صنايع غذايي، صنايع شير، صنايع آشاميدني، گياهان (محصولات كشاورزي) فرآوري عميق، پزشكي زيستي، تخمير بيولوژيكي، تهيه آب آشاميدني، آب خالص، آب فوق العاده خالص، آب دريا، شيرين سازي آب شور، قدرت، الكترونيك، آب صنعت نيمه رسانا، صنعت فرآوري آب دارويي، آب آماده سازي، آب براي تزريق، آب خالص آسپتيك بدون منبع حرارت، فرآوري آب براي صنايع غذايي و آشاميدني، صنايع شيميايي و ساير صنايع، آب ديگ بخار، آب شستشو و آب خنك كننده.آب پاكسازان. علاوه بر چهار فرآيند جداسازي غشايي كه معمولاً مورد استفاده قرار مي‌گيرند، دياليز، آزادسازي كنترل شده، سنسورهاي غشايي، جداسازي گاز غشايي، جداسازي غشاي مايع و غيره نيز وجود دارد.

شركت سازنده تصفيه آب صنعتي-ساخت پكيج تصفيه آب و فاضلاب صنعتي- آب پاكسازان

۱۷ بازديد

هزينه‌هاي اجرايي:
شركت آب‌پاكسازان، طراح و سازنده دستگاه تصفيه آب صنعتي، نيمه صنعتي، خانگي، فيلترشني، مواد شيميايي RO، آنتي اسكالانت، پكيج تصفيه آب صنعتي و فاضلاب،نقش اساسي بازدارنده‌هاي مقياس اسمزمعكوس،تميز كردن و سرويس دستگاه بايد به طور منظم، معمولاً هر 3 تا 6 ماه تميز شود، و حتي براي كارهاي نظافت، افراد حرفه اي بايد روش‌هاي كاري خاصي را براي آن طراحي كنند. جهت كسب اطلاعات بيشتر درمورد خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي با كارشناسان ما در تماس باشيد. برخي از مشكلات در عملكرد طولاني مدت اسمز معكوس به منظور اطمينان از عملكرد ايمن و پايدار غشا در دراز مدت، محدوديت‌هاي استفاده از عناصر غشا را كه توسط سازنده غشا مشخص شده است، دقيقاً دنبال كنيد، از جمله فشار كار، جريان آب ورودي، دما، محدوده pH آب ورودي، كدورت آب ورودي، SDI آب ورودي و كلر باقيمانده آب ورودي و غيره، به دليل اينكه سيستم اسمز معكوس كارخانه قبل از اينكه بخشي از اسمز معكوس به فيلتر امنيتي مجهز شود، به دستگاه اولترافيلتراسيون مجهز است (با اختلاف فشار به 0.1MPa‌، عنصر فيلتر تعويض مي‌شود) كيفيت آب ورودي اسمز معكوس نسبتاً خوب است و دماي آب كنترل مي‌شود.

جهت مطالب مرتبط اينجا كليك كنيد.


سيستم اسمز معكوس به طور كلي از نكات زير تشكيل شده است:
سيستمقبل از درمان (پيش تصفيه)، دستگاه اسمز معكوس، سيستم پس از تصفيه، سيستم تميز كردن، سيستم كنترل الكتريكي. بيش از حد فكر فيلتر دقيق كه به آن فيلترامنيتي نيز گفته مي‌شود، عموماً در جلوي مخزن تحت فشار نصب مي‌شود تا ذراتريز با كدورت بالاي 1 درجه را از بين ببرد. اين مي‌تواند اطمينان حاصل كندكه سرعت ورودي آب و نيازهاي اين فرآيند در حين كار برآورده مي‌شود؛ گاهي اوقات در انتهاي كل سيستم تصفيه آب تنظيم كنيد تا از ورود ذرات ريز به آب تمام شده جلوگيري كند.
مكانيزم تصفيه:
پمپفشار قوي هدف اصلي در طراحي آن اطمينان از اين است كه آب خالص هنگام نفوذ به دستگاه اسمز معكوس مي‌تواند به حد استاندارد برسد عملكرد اصلي ايجاد فشار كافي به آن است. گروه غشاي اسمز معكوس آب موجود در دستگاه غشاي نفوذ پذير به دو نوع آب شيرين و آب غليظ تقسيم مي‌شود.آب پاكسازان. براي اين دو نوع آب، شيرهاي كنترل وجود دارد. هنگام كنترل نسبت غلظت، لازم است اطمينان حاصل كنيد كه ميزان بازيابي مي‌تواند به سه چهارم برسد. به طور خاص، ميزان نمك زدايي سخت‌تر است، نه كمتر از 98 سيستم دوز بازدارنده مقياس بازدارنده‌هاي مقياس اسمز معكوس، بازدارنده‌هاي مقياسي هستند كه به ويژه درسيستم‌هاي اسمز معكوس (RO)‌، نانو فيلتراسيون (NF) و اولترافيلتراسيون (UF) استفاده مي‌شوند. آنها مي‌توانند از پوسته پوسته شدن سطح غشا جلوگيري كنند، توليد آب و كيفيت آب را افزايش دهند و كاهش دهند.


پيش تصفيه:
اتصال سيستم و حالت عملكرد آب خام در واقع آبي است كه براي اولين بار وارد دستگاه تصفيه شيميايي مي‌شود و آب خام كه تصفيه نشده است بايد يك سري تجهيزات را قبل از ورود به غشا اسمز معكوس طي كند و آب پس از تصفيه را آب شيرين اين شامل عمدتا پمپ فشار بالا چند مرحله اي، عنصر غشاي اسمز معكوس، پوسته غشايي (مخزن فشار)، براكت و غيره است.آب پاكسازان. عملكرد اصلي آن حذف ناخالصي‌هاي موجود در آب و ايجاد پساب مطابق با الزامات استفاده است.
تاثير دما روي سيستم:
در دماي 25‌، فشار آب ورودي مرحله اول به طور كلي از 1 فراتر نمي‌رود. 0MPa‌، آب ورودي pH 7-9‌، رسانايي 1000μs / cm‌، ORP پس از افزودن ماده كاهنده به طور كلي كمتر از 250mv كنترل مي‌شود‌، مقدار SDI به شدت كنترل مي‌شود تا كمتر از 4 باشد‌، كدورت <1NTU‌، كلر باقيمانده <0. 1 ميلي گرم در ليتر‌، بنابراين محافظت از عناصر غشا بهتر است. با اين حال‌، با افزايش زمان كار‌، برخي از مشكلات در دستگاه‌هاي اسمز معكوس ظاهر شده است‌، كه عمدتا به عنوان ناهنجاري در كيفيت آب شيرين‌، توليد آب يا فشار عملياتي آشكار مي‌شود.

نقش آنتي اسكالانت در سيستم revers osmosis
محلول سازياست.abpaksazan.com. پس از اينكه بازدارنده مقياس اسمزمعكوس در آب حل شد، يونيزه مي‌شود و يك زنجيره مولكولي با بار منفي تشكيل مي‌دهد. اين يك تركيبمحلول در آب يا كلات با Ca2 + تشكيل مي‌دهد، در نتيجه حلاليت نمك‌هاي غير آلي را افزايش مي‌دهد و در مهار مقياس نقش دارد.

استفاده رزين بعد از سيستم RO
 مولكول‌هايآب تحت تأثير يك ميدان الكتريكي يون هيدروژن و يون هيدروكسيد توليد مي‌كنند. اين يون‌ها به طور مداوم رزين تبادل يوني را بازسازي مي‌كنند تا رزين تبادل يوني را در بهترين حالت خود حفظ كنند. ميزان حذف نمك از امكاناتEDI مي‌تواند تا 99٪ يا بيشتر باشد. اگر از تجهيزات اسمزمعكوس براي تخليه اوليه آب از قبل از EDI استفاده شود، مي‌توان آب فوق العاده خالص با مقاومتبيش از 15M.cm را پس از مين زدايي EDI توليد كرد. پشته غشايي EDI از تعدادمشخصي واحد بين دو الكترود قرار گرفته است.
تشخيص زمان اسيد شويي و سرويس:
براي دو نوع آلودگي فوق كه در اثر كار طولاني مدت ايجاد مي‌شوند‌، به طور متوسط هر سه ماه يكبار تميز كردن شيميايي انجام مي‌شود. با توجه به آلاينده‌ها‌، فرآيند تميز كردن به‌ ترشي و تميز كردن قليايي تقسيم مي‌شود محلول پاك كننده اسيد 1٪ تا 2٪ اسيد سيتريك و محلول تميز كننده قليايي 1 است. 0٪ EDTA + 0. 1٪ هيدروكسيد سديم‌، روش تميز كردن ‌تركيبي از خيساندن استاتيك و تميز كردن حلقوي را تصويب مي‌كند. خيساندن استاتيك به طور كلي روي 30 دقيقه تنظيم مي‌شود و زمان خاص به درجه آلودگي غشا بستگي دارد.
روش شسشتو:
پس از تميز كردن‌، از شستشو با فشار كم تا زماني كه آب شيرين تخليه شده تميز شود‌، بدون كف و مايع تميز استفاده كنيد.آب پاكسازان. پس از سه سال كار‌، ثابت شده است كه اثر پس از تميز كردن بهتر است و اختلاف فشار و جريان اساساً قابل بازيابي است‌، اما رسانايي آب توليد شده پس از چندين بار تميزكاري تغيير چنداني نمي‌كند. با جمعيت زياد و كمبود مداوم منابع آب‌، چگونگي بهبود ميزان استفاده از منابع آب و كاهش هزينه‌هاي تصفيه آب مسئله اصلي مربوط به توسعه شركت‌ها‌، حفاظت از محيط زيست و منافع اجتماعي براي شركت‌ها است.
حفاظت از محيط زيست:
به منظور حل اين مشكلات‌، روش‌هاي تصفيه آب به طور مداوم در حال رشد و بلوغ هستند. رشد سريع فناوري جداسازي غشا در دهه 1960 داراي مزاياي آشكاري از نظر تنظيم ساختار محصول‌، كاهش مصرف انرژي و جلوگيري از آلودگي است. فناوري اسمز معكوس داراي راندمان تصفيه بالا‌، طراحي ساده و بهره برداري از آن است و بسياري از مشكلات تصفيه آب فعلي را به طور موثر برطرف مي‌كند.
ممبيرن (غشا نيمه تراوا) درسيستم اس RO
غشاي reverse osmosis تجهيزات اصلي سيستم اسمزمعكوس است. هنگامي كه سيستم به مدت مداوم كار مي‌كند، پلاسماي كلسيم و منيزيم در آب به طور مداوم رسوب مي‌كند و به سطح غشاي اسمزمعكوس مي‌چسبد، مقياس تشكيل مي‌دهد و منافذ غشا را مسدود مي‌كند، كه بر كارايي سيستم اسمزمعكوس تأثير مي‌گذارد. به غشاي اسمزمعكوس آسيب برسانيد. از آنجا كه غشاهاي RO نسبتاً گران هستند، در حين كار سيستم بايد يك سيستم دوزدهي اضافه شود و بازدارنده‌هاي مقياس اسمزمعكوس نيز بايد به آب اضافه شوند تا رسوب يون‌هاي كلسيم و منيزيم و پوسته پوسته شدن سطح غشا را به تأخير بيندازند.


ممبرين چطور آلوده مي‌شود:
ويژگي‌هاياصلي افزايش هدايت آب شيرين‌، كاهش توليد آب يا افزايش فشار كار است. با توجه به شرايط خاص‌، آلودگي به طور عمده از دو جنبه ناشي مي‌شود. ابتدا كلوئيدها و ميكروارگانيسم‌هاي موجود در آب اسمز معكوس. اين آلاينده‌ها در سطح غشا گير مي‌كنند تا يك لايه آلودگي ايجاد كنند و آلودگي عمدتا در قسمت جلوي غشا distributed توزيع مي‌شود. به منظور جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم‌ها در غشا membrane‌، روش اتخاذ شده توسط كارخانه ما كلرزني واستريليزاسيون است.abpaksazan.com. از آنجا كه كلر باقيمانده در آب براي عناصر غشا مخرب است‌، پس از كلر و استريل‌، يك عامل كاهنده به لوله ورودي اسمز معكوس اضافه مي‌شود تا واكنش را كنترل كند. كلر باقيمانده در آب نفوذ از 0 بيشتر نمي‌شود.
مواد استفاده در سرويس دستگاه:
1ميلي گرم در ليتر اگرچه بيشتر ميكروارگانيسم‌ها‌، كلوئيدها‌، جامدات معلق‌، ذرات و ساير ناخالصي‌هاي موجود در آب خام در پيش تصفيه حذف مي‌شوند تا اطمينان حاصل شود كه كيفيت آب مطابق با نياز ورودي غشا membrane RO است‌، مقدار كمي كلوئيد‌، ميكروارگانيسم و ساير مواد هنوز در آب نفوذ باقي مي‌مانند‌، عمليات طولاني مدت قطعاً بر اثر نمك زدايي اسمز معكوس تأثير مي‌گذارد. دوم‌، مواد رسوبي كه ممكن است در طي عمليات اسمز معكوس توليد شوند. نمك رسوب شده در عنصر غشا عمدتا توسط نمك كلسيم‌، نمك منيزيم و يون آهن آلوده مي‌شود.abpaksazan.com. از آنجا كه كارخانه ما از غشاي كامپوزيت استفاده مي‌كند‌، از مهار كننده‌هاي مقياس براي جلوگيري از رسوب در طول كارروزانه استفاده مي‌شود.

منبع

av;j jwtdi Hf wkujd

۱۰ بازديد

av;j jwtdi Hf wkujd | شركت تصفيه آب صنعتي

كاربردتصفيه آب صنعتي

تصفيه ‌آب‌ صنعتي 2021 در سال 1399 آب شيرين كن (جديد) ويژه به روز رساني شده فيلتر شني توليدكننده تصفيه‌آب صنعتي و آب صنعتي تصفيه شده حرفه اي تجهيزات تصفيه آب است.همچنين مي‌توانيد جهت كسب اطلاعات درمورد خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي با كارشناسان ما در ارتباط باشيد.صنعت نوشيدني: آب فرمول ، آب توليد ، آب شستشو ؛ صنايع شيميايي: توليد آب تصفيه آب صنعتي و تصفيه فاضلاب ؛ مهندسي آب آشاميدني: آماده سازي فوق العاده خالص آب ، تصفيه آب آشاميدني ؛ صنعت پتروشيمي: تصفيه پيشرفته آب تزريق ميدان نفتي ، آب در گردش ، فاضلاب پتروشيمي و فاضلاب ؛ نمك زدايي آب دريا آب شيرين كن صنعتي: آب براي توليد و زندگي در مناطق جزيره اي ، مناطق كم آب ساحلي ، كشتي‌ها ، ميادين نفتي آب دريا و غيره ؛ زمينه حفاظت از محيط زيست: بازيابي فلزات گرانبها و آب در آبكاري آبكاري با آبكاري براي رسيدن به انتشار صفر يا ريز. برند آب پاكسازان سرويس تصفيه

محدوده كاربرد تجهيزات تصفيه آب صنعتي اسمز معكوس توليد شده توسط تصفيه آب :

صنعت برق: آب آرايش ديگ بخار ، منبع آب پاكسازان آب خنك كننده ، آب تهويه ، آب معدني ، نرم شدن آب ديگ بخار و غيره سرويس تصفيه ؛ صنعت الكترونيك: آب فوق العاده خالص براي صنعت سرويس تصفيه ، آب براي تميز كردن مدارهاي مجتمع ، آب براي فرمولاسيون ، متالورژي ، صنعت مس ، اپتيك ، مدارهاي مجتمع ، ويفر سيليكون ، لوله‌هاي نمايشگر و ساير اجزاي الكترونيكي شستشو ، و غيره ، آب تغذيه ديگ بخار براي صنايع برق و انرژي حرارتي ؛ صنايع غذايي: آب فرمول ، آب توليد ، آب آشاميدني آب شيرين كن صنعتي تصفيه شده ، نوشيدني ، آبجو ، مشروبات الكلي و غيره آب ، آب دريا ، نمك زدايي آب شور و غيره ؛ 4. صنعت داروسازي: آب فرآوري آب پاك ، آب آماده سازي ، آب شستشو ، آب تزريق ، تزريق ، تزريق ، قرص ، محصولات بيوشيميايي ، تجهيزات آب استريل ؛

تجهيزات توليد شده شامل

تجهيزات فوق فيلتراسيون سرويس تصفيه ، تجهيزات اسمز معكوس ، تجهيزات فوق العاده خالص EDI تجهيزات ، تجهيزات آب نرم ، تجهيزات تصفيه فاضلاب ، تجهيزات شيرين سازي آب دريا ، مخلوط تجهيزات تختخوابي ، تجهيزات آب شيرين كن صنعتي سرويس تصفيه تمركز تصفيه آب صنعتي پاكسازازن و جداسازي ، تجهيزات پر كردن ، تجهيزات استفاده مجدد از آب ، تجهيزات تصفيه فاضلاب و غيره با توجه به نيازهاي مختلف مشتريان مي‌تواند سفارشي شود.

تجهيزات اسمز معكوس

تجهيزات اسمز معكوس توليد شده توسط abpaksazan داراي مزاياي زير است: 1. غشاm اسمز معكوس وارد شده ، با نرخ شيرين سازي بالا ، عمر طولاني و هزينه عملياتي كم ، تصويب شده است. 2. سيستم قبل از خودكار تصويب شده است براي انجام عمليات بدون سرنشين. 3. پمپ تقويت كننده وارداتي ، راندمان بالا ، سر و صداي كم ، پايدار و قابل اعتماد ؛ 4. نظارت و كنترل آنلاين كيفيت آب ، نظارت بر زمان واقعي تغييرات كيفيت آب شيرين كن صنعتي سرويس تصفيه ، براي اطمينان از رسيدن پاكسازازن كيفيت آب به حد استاندارد تصفيه آب صنعتي ؛ 5. برنامه كنترل الكتريكي كاملاً اتوماتيك ، عملكرد صفحه لمسي اختياري ، آسان براي استفاده ؛ 6. طراحي فردي متناسب با كيفيت آب محلي براي پاسخگويي به نيازهاي خاص

فناوري اسمز معكوس (RO)

فناوري اسمز معكوس (RO) يك فناوري است كه از جداسازي غشا استفاده مي‌كند كه داراي ويژگي‌هاي حفاظت از محيط زيست ، سازگاري قوي و ميزان بالاي رد نمك است. توسعه آن از اوايل دهه 1980 در چين آغاز شد و در سال‌هاي اخير در صنايع تصفيه آب در صنايعي مانند فولاد و برق به طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته است. فناوري اسمز معكوس غشاm اسمز معكوس و اصل فني غشاي اسمز معكوس غشايي است كه از مواد پليمري با خواص نيمه تراوا انتخابي ساخته شده است.

غشاي اسمز معكوس

غشاي اسمز معكوس كه براي تصفيه آب استفاده مي‌شود مي‌تواند به مولكول‌هاي آب اجازه دهد از غشا عبور كنند ، اما يون‌ها و مولكول‌هاي آلي موجود در آب نمي‌توانند. اصل نمك زدايي اسمز معكوس اين است كه تحت تأثير فشار آب ، مولكول‌هاي آب بر فشار اسمزي در دو طرف غشا os اسمز معكوس غلبه مي‌كنند و از طريق غشا به طرف ديگر غشا pass منتقل مي‌شوند (سمت آب شيرين) ؛ در حالي كه نمك ، مولكول‌هاي آلي و ساير ناخالصي‌هاي موجود در آب توسط غشا رهگير مي‌شود و براي رسيدن به هدف تصفيه آب روي غشا مي‌ماند. فناوري اسمز معكوس در اصل يك فناوري تصفيه جريان متقابل است.

فناوري اسمز معكوس

مايع فيلتر شده از طريق غشاي اسمز معكوس به صورت جانبي عبور مي‌كند و بخشي از آب خام تحت فشار خارجي از اين غشا عبور مي‌كند تا آب محصول تشكيل شود ، اما به آب محصول تبديل نمي‌شود. و نمك همچنان از سطح غشا os اسمز معكوس جريان مي‌يابد و به تدريج آب غليظي را براي تخليه تشكيل مي‌دهد.همچنين اين فرآيند مي‌تواند مواد معلق رهگيري را بشويد و از رسوب مواد جامد تحت فناوري تصفيه عمودي جلوگيري كند.

انواع غشاهاي اسمز معكوس

انواع غشاهاي اسمز معكوس و مشخصات ماژول‌هاي غشاي رول با توجه به مواد ، دو نوع غشاي اسمز معكوس براي تصفيه آب وجود دارد: يكي غشا cell استات سلولز ، كه اولين غشاي اسمز معكوس است كه در زمينه تصفيه آب استفاده مي‌شود. ديگري غشاي كامپوزيتي است كه از مواد پلي آميد ساخته شده است. غشاي اسمز معكوس كه در بسياري از كارخانه‌هاي چين استفاده مي‌شود غشاي كامپوزيتي پلي آميد ضد آلودگي است. اين غشا compos كامپوزيت با بيش از دو ماده ساخته شده و بسيار نازك است.

غشا compos (كامپوزيت)

لايه متراكم با يك لايه پشتيباني متخلخل ضخيم تر تركيب مي‌شود ، لايه پشتيباني متخلخل نقش افزايش مقاومت مكانيكي را دارد و لايه متراكم نقش نمك زدايي را بازي مي‌كند. فرم غشا غشايي تركيبي از نوع رول است. در مقايسه با عناصر غشاي صفحه تخت ، نوع لوله و الياف توخالي ، ويژگي‌هاي عنصر غشايي نوع رول عبارتند از: كانال جريان آب از شكاف مش تشكيل شده است و در حين جريان آب جدا مي‌شود. شبكه‌ها به طور مكرر برش داده شده و جمع مي‌شوند تا در امواج به جلو حركت كنند ، كه اين باعث تلاطم جريان آب مي‌شود و قطبش غلظت را كاهش مي‌دهد. waterآب در يك لايه نازك در امتداد سطح غشا جريان مي‌يابد.

ممبرين (membrane)

اين طرح جريان لايه نازك باعث افزايش تراكم بسته بندي غشا مي‌شود. همچنين كاهش ضخامت لايه راكد سطح غشا مفيد است و همچنين براي كاهش قطبش غلظت نيز مفيد است. ③تراكم بسته بندي غشا membrane نسبتاً زياد است ، بعد از ماژول غشاي الياف توخالي ؛؛ در مقايسه با الياف توخالي و ساختار صفحه و قاب ، حجم عنصر غشايي داراي مزاياي آشكاري در توانايي ضد آلودگي كانال آبرساني ، فضاي مورد نياز تجهيزات ، سرمايه گذاري و هزينه‌هاي عملياتي است.

كاربرد عملي سيستم اسمز معكوس

كاربرد عملي سيستم اسمز معكوس در تصفيه آب صنعتي جريان فرآيند سيستم تصفيه آب ، آب خام tank مخزن آب خام filter فيلتر خود تميزكننده device دستگاه اولترافيلتراسيون tank مخزن آب تميز filter فيلتر امنيتي device دستگاه اسمز معكوس device دستگاه حذف كربن tank مخزن آب حذف كربن exchan مبدل كاتيوني exchan مبدل يوني مخلوط water آب مين زدايي شده است جعبه furn كوره ماشين يا كارخانه شيميايي.

دستگاه اسمز معكوس

دستگاه اسمز معكوس از ماژول‌هاي غشايي ، پمپ‌هاي فشار بالا و ابزارهاي مربوطه ، شيرآلات و اتصالات لوله تشكيل شده است. يك فيلتر امنيتي در مقابل پمپ فشار قوي وجود دارد. فيلتر امنيتي به يك عنصر فيلتر با اندازه منافذ فيلتر 5μm مجهز شده است. اين عناصر فيلتر هر ذره كلوئيدي بزرگتر از 5μm را فيلتر مي‌كند و از غشاي پايين دستي RO محافظت مي‌كند. در غير اين صورت ، سطح غشاي RO بسيار آسان است. مسدود كردن لوله‌هاي دوز گيرنده كاهش دهنده و مقياس دار به لوله ورودي آب متصل هستند علاوه بر اين ، لوله ورودي آب به يك درگاه نمونه گيري براي اندازه گيري مقدار SDI ورودي آب مجهز شده است.

فيلتر تصفيه آب صنعتي

۱۴ بازديد

 فيلتر‌هاي تصفيه آب صنعتي| 0 تا 100 فيلتر آب شيرين كن

از جمله انواع فيلتر‌هاي كارتريج بسته به ظرفيت مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
فيلتر جامبو
فيلتر بيگ وان
هوزينگ كارتيج كه خود داراي انواع و اقسام كوناكوني به جهت جنس متريال و ظرفيت آنها هستند.
بعد از خروج آب از فيلتر كربن سپس وارد فيلتر كارتريج مي‌شود.آب پاكسازان. اين فيلتر ميكروني از جنس پلي پروپيلن به عنوان يكي از پر كاربردترين و پرمصرف ترين فيلترهاي دستگاه تصفيه آب صنعتي مي‌باشد.
اين دسته از فيلترها داراي تنوع زيادي از لحاظ جنس، سايز، اندازه و همينطور تراكم برخوردار مي‌باشند.
از لحاظ جنس به دو دسته نخي و ppتقسيم مي‌شوند.فيلتر‌هاي نخي قابل شستشو ولي فيلترهاي pp يك بار مصرف مي‌باشد.همچنين شما مي‌توانيد براي كسب اطلاعات بيشتر درمورد خريد دستگاه آب شيرين كن صنعتي با كارشناسان ما تماس بگيريد.
فيلتر آب شيرين كن صنعتي
يكي از مهم ترين فيلتر‌هاي موجود در سيستم تصفيه آب صنعتي فيلتر شني است، از فيلتر شني جهت حذف گل و لاي، ذرات معلق جامد موجود در آب استفاده مي‌شود.
و قادر به حذف ذرات بزرگتر از ۳۰ الي ۵۰ ميكرون را دارند كه موجب شفاف سازي و زلالي آب مي‌شود.
فيلترهاي شني از نظر جنس به دو دسته فلزي و اف آر پي (frp) تقسيم مي‌شوند.
از مزاياي فيلترهاي شني مي‌توان:
 • سرعت بالا در امر فيلتراسيون
 • فضاي كم
 • هزينه نگهداري پايين
 • راحتي در امر سرويس
نحوه عمل كرده فيلترهاي شني به اين صورت است كه آب تصفيه نشده (آب خام) از بالاي فيلتر وارد مي‌شود و به آرامي از بستر فيلتر عبور مي‌كند ذرات معلق در لابلاي منافذ سيليس گير مي‌كند و آب را زلال مي‌سازند شايان ذكر است كه فيلتر شني قادر به حذف املاح محلول در آب نيست و تنها قادر به حذف مواد جامد معلق مانند جلبك‌ها، شن، ماسه و گل و لاي موجود در آب است.
درون فيلتر شني از سنگ‌هايي به نام سليس استفاده مي‌شود كه اين سليس‌ها داراي سايز و مش بندي خاصي هستند.
از جمله اجزاي تشكيل دهنده فيلتر‌هاي شني مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
بدنه اصلي فيلتر شني
شير‌هاي ورودي و خروجي
نازل‌هاي فيلتر شني
فلنج‌هاي ورودي و خروجي
مقايسه فيلترهاي شني فلزي و اف آر پي (frp) مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
فيلتر شني فلزي ازجنس فلز بوده و فيلتر اف آر پي از جنس فايبرگلاس و شيشه مي‌باشد. قدرت فيلتراسيون، مقاومت در برابر گرما، مقاومت در برابر فشار آبدهي صافي شني، مقاومت در برابر شكستگي، سهولت در تعمير و سهولت در تعويض مواد فيلترهاي فلزي بسيار بالاتر از فيلترهاي اف آر پي (frp) هستند از نظر پوسيدگي فيلتر‌هاي اف آر پي (frp) داراي مقاومت بيشتري نسبت به فيلترهاي شني فلزي مي‌باشد.
عمل سرويس و شست و شو فيلتر‌هاي شني كه به آن بكواش هم گفته مي‌شود بسيار آسان و راحت است.
جهت تشخيص زمان بكواش مي‌توان از يكي از روش‌هاي زير استفاده كرد :
*اختلاف فشار در ورودي و خروجي فيلترهاي شني، اگر اختلاف فشار از 20 psiبيشتر شود نشان دهنده مسدود بودن فيلتر شني مي‌باشد و فيلتر نياز به سرويس دارد.
*افت دبي يكي ديگر از علائم شستشوي فيلتر مي‌باشد كه با مانيتورينگ ميزان دبي آب مي‌توان متوجه آن شد.
*كاهش وضوح آب خروجي از فيلتر يعني اگر شفافيت آب خروجي كاهش يابد زمان سرويس فيلتر شني را به ما نشان مي‌دهد.
يكي ديگر از فيلتر‌ها در فيلتراسيون دستگاه تصفيه آب صنعتي فيلتر كربن نام دارد.آب پاكسازان. آب خروجي از فيلتر شني وارد فيلتر كربن مي‌شود فيلتر كربن از نظر ساختار فيزيكي و ظاهري شباهت زيادي به فيلتر شني دارد با اين تفاوت كه درون فيلتر كربني از كربن اكتيو يا همان كربن فعال استفاده مي‌شود.
فيلتر كربن مانند فيلتر شني از نظر نوع جنس و متريال به دو دسته فلزي و اف آر پي تقسيم مي‌شود.
وظيفه فيلتر كربن:
 • حذف رنگ
 • حذف بو
 • حذف مواد آلي
 • حذف كلر آزاد موجود در آب مي‌باشد.
فيلتر‌هاي مورد استفاده در دستگاه تصفيه آب صنعتي عبارتند:
 • از فيلتر شني (سند فيلتر)
 • فيلتر كربن
 • فيلتر كارتريج
 • فيلتر ممبران
اين فيلتر‌ها بسته به ظرفيت و نوع دستگاه متفاوت طراحي مي‌شوند.
مهمترين وظيفه فيلتر كربن حذف كلر است زيرا كلر موجود در آب موجب وارد كردن خسارت زياد و غير قابل جبران به فيلتر اصلي(ممبرين) دستگاه تصفيه آب صنعتي مي‌شود.
مكانيزم و عملكرد فيلتر كربن مانند فيلتر شني مي‌باشد. آب از بالا وارد فيلتر كربن شده با عبور آب از كربن اكتيو و حذف موارد نام برده علل خصوص كربن از انتهاي فيلتر خارج مي‌شود.
فيلترهاي شني اتوماتيك:
در صافي‌هاي فلزي و اف آر پي (frp) مي‌‌توان از شيرهاي برقي به جاي شير‌هاي دستي استفاده كرد و اين عمل باعث مي‌شود كه انجام عمل سرويس در فيلترهاي شني و فيلترهاي كربني نياز به اپراتور نداشته باشد و با نظم و دقت بيشتري انجام شود. همچنين مي‌توان از شيرهاي پنوماتيك استفاده نمود.
انواع كاربرد فيلتر كربن در صنايع نظير:
 • تصفيه آب و فاضلاب
 • صنايع غذايي و لبني
 • صنايع رنگرزي و شيميايي
 • استخرهاي شنا تفريحي و آكواريوم‌ها
 • تصفيه آب خانگي و صنعتي
ديگر فيلتراسيون دستگاه تصفيه آب صنعتي فيلتر كارتريج يا فيلتر‌هاي ميكروني نام دارد.

از نظر سايز داراي ابعاد مختلفي مانند ۱۰ اينچ ۲۰ اينچ ۳۰ اينچ ۴۰ اينچ ارتفاع و همينطور داراي قطر‌هاي 2.5 اينچ و 4.5 اينچ مي‌باشند.
از لحاظ تراكم اين فيلتر‌ها به دو دسته 2 ميكرون 5 ميكرون 10 ميكرون و 20 ميكرون تقسيم مي‌شوند.
به منظور حذف گل ولاي و ساير رسوبات تا سطح اندازه دانه ميكروني مي‌توان از فرايند فيلتراسيون ميكروني يا همان فيلترهاي كارتريج استفاده نمود با توجه به تراكم بالاي الياف فيلترها ذرات در سطح خارجي باقي مي‌مانند و آب همراه با ذرات كمتر از ۵ ميكرون عبور كرده و وارد فيلتر اصلي دستگاه تصفيه آب صنعتي ممبرين مي‌شود.
يكي از مهم‌ترين فيلتر سيستم تصفيه آب صنعتي فيلتر ممبرين نام دارد. به ممبرين، غشاي نيمه تراوا يا ممبران نيز گفته مي‌شود. آب پس از خروج از فيلتر كارتريج و بعد از گذشت از پمپ فشار قوي يا همان پمپ طبقاتي آب به پرشر وسل كه داراي شكل ظاهري استواني شكل كه محفظه فيلتر ممبران است وارد مي‌شود. ممبرين دستگاه تصفيه آب صنعتي يا همان سيستم اسمزمعكوس كه به انحصار ROگفته مي‌شود فيلتري است متشكل از لايه‌هاي ورقه‌اي كه دور يك لوله داراي متخلخل به اسم نافي پيچيده شده‌اند. فيلتر ممبرين صنعتي جنس كامپوزيتي دارد كه توسط يك غشا نازك پوشيده شده است.
اين لايه‌ها متشكل از سه لايه مي‌باشند:
۱- يك لايه تنيده شده از جنس پلي استر
۲- يك لايه از پلي سولفون بسيار ريز متخلخل
۳ - يك لايه حصاري بسيار نازك از جنس پلي آميد.
ممبرين هاي صنعتي از نظر سايز به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
*ممبرين 4 اينچ
*ممبرين 8 اينچ
فيلترهاي ممبرين صنعتي از نظر نوع آب ورودي داراي اقسام گوناگوني هستند نظير:
۱- فيلتر ممبرين دريايي: ازين ممبرين‌ها در دستگاه‌هاي تصفيه آب صنعتي دريايي استفاده مي‌شود
۲ -فيلتر ممبرين لب شور: از اين فيلتر‌ها جهت دستگاه‌هاي تصفيه آب براي آب‌هاي شهري چاه‌ها و رود خانه‌ها استفاده مي‌شود بيشترين استفاده از ممبرين‌ها متعلق به همين نوع ممبرين مي‌باشد.
فيلتر ممبرين، از اين جهت داراي اهميت بسيار در سيستم تصفيه آب صنعتي مي‌باشد زيرا عمل اصلي شيريني سازي را انجام مي‌دهد يا به عبارتي ديگر كاهش تي دي اس (TDS) موجود در آب را برعهده دارد. از جمله برندهاي نعروف موجود در بازار مي‌توان فيلمتك، ونترون ،هيدرونانيك، توراي، سي اس ام(CSM) را نام برد. براي سرويس فيلتر ممبرين كه به آن سي آي پي (CIP) نيز گفته مي‌شود بايد توسط تكنسين‌هاي متخصص انجام شود كه تكنسين‌هاي خبره شركت آب‌پاكسازان همراه با تجهيزات كامل با حضور خود در محل، سرويس كامل دستگاه تصفيه آب صنعتي را انجام مي‌دهند.